Tilaa uutiskirje

Information om tävlingen

Spring är en idétävling för ungdomar som studerar på andra stadiet. Spring söker idéer som gör världen bättre och mer hoppfull.

Deltagande görs i team på 3–5 personer. Spring söker idéer som gör världen bättre och som de själva vill främja. Idén man deltar med kan vara en lösning på en vardaglig fråga eller ett större internationellt problem – eller kanske någonting som gör en tidigare lösning bättre. Ni kan också anmäla er till tävlingen med en preliminär idé. Anmälan är öppen tills 17.3.2023.

En jury väljer ut tävlingens mest lovande idéer för vidareutveckling inför tävlingens final. De team som kommit vidare får möjligheten att utveckla sina idéer tillsammans med Finlands bästa sparrare.

Spring-tävlingen kulminerar i en final där ungdomarna själv röstar fram tre vinnande idéer. De vinnande teamen belönas med ett inspirerande sommarjobb där de får möjligheten att vidareutveckla sina idéer. Sommarjobbet inkluderar också en studieresa till Europa där man får lära sig hur idéer främjas runt om i världen.

BAKGRUND

Studier visar att ungdomarnas tro på världens framtid har redan under en lång tid försvagats och de senaste årens händelser har inte gjort saken bättre.

Det är bråttom med att stoppa klimatförändringen. Under pandemin förändrades vardagen på många sätt och det känns som att livet inte ännu återgått till det normala. Dessutom verkar hela världsordningen vara upp och ner – det vi behöver mest just nu är fred.

Världen förändras hela tiden. Det innebär att den också kan förändras till det bättre.

Det finns många utmaningar men det finns också hopp. Aldrig tidigare har mänskligheten haft så goda möjligheter att lösa sina problem och att förändra framtiden.

Även små idéer eller lösningar kan ha en stor positiv inverkan på vår vardag eller till och med hela världen.

SPRING SPARRARNA

Ungdomens idéer vidareutvecklas med en omfattande grupp professionella från många olika branscher. Sparrargruppen växer under vårens lopp.

Mustavalkokuvia sparraajista.

TÄVLINGENS VERKSTÄLLARE OCH PARTNERS

Spring grundades av Matti Alahuhta, Sari Baldauf, Antti Herlin, Martti Hetemäki, Bengt Holmström och Jorma Ollila. De ansvarar för Springs kostnader och utgör dess styrgrupp. Barn- och ungdomsstiftelsen ansvarar för genomförandet av Spring. Som tävlingens partners fungerar Utbildningsstyrelsen, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry och Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry.

Med och inspirera och stöda ungdomar som deltar i tävlingen är även ett nationellt nätverk av studentdrivna företagarsamfund: Boost Turku, Seinäjoki Entrepreneurship Society, LUT Entrepreneurship Society, Tiimiakatemia Jyväskylä, Helsinki Think Company, Oulu Entrepreneurship Society, Pori Entrepreneurship Society, Tampere Entrepreneurship Society, Vasa Entrepreneurship Society, Metropolia Turbiini Campus Inkubatorn och Aalto Entrepreneurship Society.

Spring är planerat tillsammans med ungdomar. Under hösten 2022 deltog över 150 ungdomar kring hela Finland i planerandet av Spring och alla dess delområden. Även lärare har varit med och påverkat hur Spring utförs. På basen av deras önskemål har det producerats ett inspirerande material, som kan användas som en del av inlärningen i skolor.