Mistä Spring sai alkunsa?

Springin perustajat, Sari Baldauf ja Matti Alahuhta, kertovat mikä innosti heitä kehittämään ideakilpailun.

Mistä Spring sai alkunsa?

Viimeiset vuodet olemme eläneet maailmassa, jossa on käynnissä monia samanaikaisia kriisejä. Niillä on ollut suuri vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti nuoret ovat joutuneet kärsimään paljon. Tutkimukset osoittivat jo ennen koronaa, että nuorten tulevaisuususko oli koetuksella. Viime keväänä kansainvälisten jännitteiden kiristyttyä historiallisella tavalla, koimme, että on aika tehdä jotain konkreettista nuorten tulevaisuususkon hyväksi. 

Kävimme Antti Herlinin, Martti Hetemäen, Bengt Holmströmin ja Jorma Ollilan kanssa asiasta pitkällisiä keskusteluja ja pohdimme, mikä voisi olla meidän roolimme nuorten tulevaisuususkon vahvistajina. Uskomme nuoriin ja heidän potentiaaliinsa osallistua paremman maailman rakentamiseen. Halusimme rakentaa jotain, jolla voisi olla vaikutusta parhaimmillaan kokonaiseen ikäryhmään ja laajemmin yhteiskuntaan. 

Ajatus ideakilpailusta syntyi näistä lähtökohdista: haluamme kutsua kilpailuun mukaan kaikki toisella asteella opiskelevat nuoret, kannustaa ideoimaan ja toimimaan paremman tulevaisuuden eteen ja näin vahvistaa luottamusta tulevaan. Kannustamme ideoimaan sekä ratkaisuja suuriin kansainväliseen että arkisiin tai paikallisiin haasteisiin ja pitämään mielessä, että suuretkin ratkaisut saavat alkunsa pienistä ideoista. Osallistua voi myös keskeneräisellä idealla. Tärkeää on, että ideat lähtevät nuorista. 

Halusimme käyttää omaa osaamistamme, resurssejamme, kontaktejamme ja kokemustamme ideakilpailun käynnistämiseksi. Me kuusi Springin perustajaa kutsuimme mukaan laajan joukon oman alansa parhaita osaajia nuorten sparraajiksi ja ideoita kehittämään. Olemme iloisia siitä, että mukaan kutsutut henkilöt tarttuivat haasteeseen ja että saimme kilpailun kumppaneiksi Opetushallituksen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton ja Suomen Lukiolaisten Liiton. Springin käytännön toteuttajaksi löysimme Lasten ja nuorten säätiön, joka on pitänyt nuorten tulevaisuususkoa jo pidempään esillä toiminnassaan. 

Meille oli erityisen tärkeää, että hankkeemme suunnittelussa kuullaan nuoria. Halusimme, että ideakilpailu tehdään tavalla, joka kiinnostaa nuoria, että siihen olisi mahdollisimman helppoa osallistua ja että palkinnot olisivat nuorten kannalta houkuttelevat. Syksyn 2022 aikana yli 150 nuorta osallistui Springin ja sen kaikkien osa-alueiden suunnitteluun. Myös opettajat osallistuivat suunnitteluun ja heille on luotu pedagoginen materiaali, jonka avulla he voivat auttaa opiskelijoita ideoimaan parempaa tulevaisuutta ja ottamaan osaa ideakilpailuun.

Spring järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja olemme kaikki uuden äärellä. Tavoite on, että Spring synnyttää uutta: uusia ideoita, uutta ajattelua ja uusia mahdollisuuksia nuorille. Toivomme, että Spring vahvistaa nuorten luottamusta omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen ja tuo esiin sen valtavan potentiaalin joka nuorissa on.

Helsingissä 17.1.2023 

Sari Baldauf

Matti Alahuhta

Matti Alahuhta