Tilaa uutiskirje

Löydä ideasi

Ihmiskunnalla ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia ratkaista ongelmia ja muuttaa tulevaisuuden suuntaa. Tervetuloa mukaan etsimään ideoita, jotka voivat sytyttää muutoksen. Nyt, enemmän kuin koskaan, tarvitsemme intoa, luovuutta ja näkemystä. Löydä ideasi ja osallistu Spring-ideakilpailuun.

Tämä sivu tarjoaa sinulle monia ajankohtaisia aiheita inspiraatioksi. Voit ammentaa näistä teemoista tai luoda jotain aivan omaa. Riippumatta siitä, onko ideasi yrityskonsepti, hyväntekeväisyysprojekti, aloite tai uusi innovaatio, Spring-ideakilpailu antaa sinulle mahdollisuuden tuoda sen valokeilaan ja kehittää sitä eteenpäin asiantuntijoiden tuella.

Vaikka haasteita on paljon, on myös toivoa. Ihmiskunnalla ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia ratkaista ongelmia ja kykyä muuttaa tulevaisuuden suuntaa. Esimerkiksi hyönteishotellit ovat elvyttäneet meidän kaikkien elämälle välttämätöntä mehiläiskantaa, aurinkoenergialla latautuvat lamput tuovat valoa sähkökatkojen yllättäessä ja netistä saa anonyymisti sekä maksutta apua moniin tilanteisiin. Pienillä ideoilla ja oivalluksilla voi olla suuri myönteinen vaikutus ihmisten arkeen ja jopa koko maailmaan. Sukella sisään, löydä ideasi, osallistu kilpailuun ja vaikuta tulevaisuuteen.

Fyysisen aktiivisuuden puute ja istuminen ovat yleistyneet. Tämä heikentää monen fyysistä ja henkistä kuntoa ja vaikuttaa arjen jaksamiseen. Minkälaisilla kaupunkisuunnittelun, liikenteen tai työnteon ratkaisuilla askelten määrä kasvaisi? Miten liikkumisesta tulisi nykyistä suositumpaa?
Koristeellinen ja teksti: "Elämäntapojen passivoituminen". Spring-ideakilpailu.
Nettikauppojen suosio on kasvanut pitkään. Nettishoppailu on jopa liian helppoa, jolloin ekologisuus ja eettisyys saattavat jäädä taka-alalle. Nettishoppailu voi aiheuttaa myös kulutusluottojen kierteen. Miten nettishoppailusta tehtäisiin vastuullisempaa? Miten turhia ostoksia voitaisiin hillitä?
Vaatteita henkarissa ja teksti: "Nettishoppailu". Spring-ideakilpailu.
Maailman meriin ja vesistöihin päätyy valtavat määrät roskaa ja kemikaalipäästöjä. Merten ja vesistöjen hyvinvointi on elintärkeää koko maapallolle. Miten saasteiden päätymistä veteen voitaisiin ehkäistä meillä ja muualla? Miten saastuneita meriä ja vesistöjä voitaisiin puhdistaa ja suojella?
Kuva roskaisesta merestä ja teksti: "Merten ja vesistöjen saastuminen". Spring-ideakilpailu
Teollisuuden, kylmän ilmaston, pitkien etäisyyksien ja korkean elintason vuoksi Suomessa kulutetaan muihin EU-maihin verrattuna paljon energiaa. Miten saisimme hillittyä energian kulutusta? Millä tavoilla tai muutoksilla yksittäisten ihmisten tai kotitalouksien energiankulutusta voitaisiin vähentää?
Kuva voimalaitoksesta ja teksti: "Energiakriisi". Spring-ideakilpailu.
Suomessa heitetään vuosittain ruokaa roskiin 20–25 kg/hlö. Valtaosa ruokahävikistä syntyy ihmisten kodeissa. Miten hävikkiä voitaisiin ehkäistä kotioloissa tai ruokaloissa, kuten kouluissa? Voisiko tarpeellisen ruokamäärän arviointia helpottaa? Voisiko ruoan säilömiseen keksiä parempia ratkaisuja?
Appelsiineja muovipussissa ja teksti: "Ruokahävikki". Spring-ideakilpailu. Spring-ideakilpailu.
Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Ihmiskunnalla ei ole ikinä ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia ratkaista ongelmia ja kykyä muuttaa tulevaisuuden suuntaa. Suuri muutos alkaa pienistä ideoista. Siksi pieniltäkin tuntuvilla ideoilla voi olla valtava voima muuttaa maailmaa paremmaksi. Mikä on teidän ideanne?
Liitukynäpiirroksia harmalla seinällä ja teksti: "Jokeri". Spring-ideakilpailu.
Ilmaston lämpenemisen ja vesistöjen saastumisen seurauksena yhä suurempi osa maapalloa tulee kärsimään puhtaan makean veden puutteesta. Vesipula voi kiristää myös kansainvälisiä jännitteitä. Miten vesipulaan voitaisiin varautua? Miten riittävä makean veden saanti voitaisiin turvata kaikille?
Savuinen kaupunki ja teksti: "Vesipula". Spring-ideakilpailu.
Etäajassa moni nuori putosi sosiaalisten ympyröiden ulkopuolelle. Oppimisvaikeudet ja eristäytyminen yleistyivät. Miten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä? Millä keinoilla omiin oloihinsa vetäytyneet nuoret saataisiin takaisin muiden pariin? Miten teknologiaa voitaisiin hyödyntää syrjäytymisen ehkäisemisessä?
Tyhjä peti ikkunan edessä ja teksti: "Nuorten syrjäytyminen". Spring-ideakilpailu.
Keskustelu kärjistyy ja ihmisten ajattelutavat ajautuvat kauemmas toisistaan. Vastakkainasettelu lisää konflikteja ja epävakautta. Miten rakentavaa keskustelua ja ihmisten välistä ymmärrystä voitaisiin lisätä? Minkälaiset teot ja ratkaisut ruokkisivat luottamusta eri mieltä olevien ihmisten välillä?
Mielenosoitus ja teksti: "Keskustelun kärjistyminen". Spring-ideakilpailu.
Suomeen saapuu jatkuvasti sotaa, konflikteja ja ilmastonmuutoksen seurauksia pakenevia ihmisiä. Lisäksi tarvitsemme runsaasti lisää työperäistä maahanmuuttoa. Miten voisimme paremmin tukea Suomeen saapuvia ihmisiä löytämään täältä kodin, mielekästä tekemistä ja hyödyntämään osaamistaan?
Eri maiden lippuja ja teksti: "Maahanmuutto". Spring-ideakilpailu.
Liikenne aiheuttaa viidesosan Suomen hiilidioksidipäästöistä. Asukaslukuun suhteutettuna lentomatkoistamme kertyy maailmassa toiseksi eniten päästöjä. Miten kulkuvälineitä voitaisiin kehittää energiatehokkaammiksi? Minkälainen olisi kulkuväline, joka kuljettaisi ihmisiä lyhyitä matkoja nollapäästöillä?
Lentokone lentokentällä ja teksti: "Liikenteen päästöt". Spring-ideakilpailu.
Harrastukset ovat tärkeä osa monen nuoren elämää. Osa harrastuksista maksaa paljon ja osaan liittyy liikaa suorituspaineita jo varhain. Miten voisimme taata yhä useammalle mielekkään harrastuksen? Olisiko löydettävissä uusia harrastamisen muotoja ilman suorituspaineita?
Skeittaajia skeittiparkissa ja teksti: "Harrastusmahdollisuudet". Spring-ideakilpailu.
Some on yhdistänyt meitä vaikeina aikoina, ja moni on löytänyt sieltä mielekkäitä yhteisöjä. Some saattaa aiheuttaa ahdistusta ja ulkonäköpaineita sekä kasvattaa yksinäisyyden tunnetta ja fomoa. Somessa esiintyy myös kiusaamista. Miten some voisi palvella meitä paremmin? Miten kiusaamista voitaisiin kitkeä?
Henkilö selaamassa matkapuhelintaan ja teksti: "Sosiaalinen elämä someen". Spring-ideakilpailu.
Lähes kaikki koulusta harrastuksiin ja shoppailusta sosiaaliseen elämään on siirtymässä nettiin. Samaan aikaan ihmiset kaipaavat yhteyttä toisiinsa ja kohtaamisia kasvokkain. Miten todellisuus ja virtuaalimaailma voisivat toimia paremmin yhteen? Mitä palveluja tulevaisuuden digiympäristössä voisi olla?
Henkilö pitelee matkapuhelinta ja teksti: "Elämän digitalisoituminen". Spring-ideakilpailu.
Moni opiskelija ja työssäkäyvä kokee jatkuvaa stressiä. Uupumus, ahdistus ja masennus ovat yhä yleisempiä mielenterveyden ongelmia. Miten meidän pitäisi järjestellä elämäämme tai yhteiskuntaamme toisin, jotta jaksaisimme paremmin? Mitä apua voisimme tarjota niille, joiden mieli ei meinaa kestää?
Sumea potretti ja teksti: "Mielenterveys". Spring-ideakilpailu.
Työelämä muuttuu kovaa vauhtia ja samalla moni uupuu muutosten ja kiireen keskellä. Osa ihmisistä menestyy työelämässä, kun taas toisten on vaikea löytää edes ensimmäistä työpaikkaa. Millä tavoilla työelämästä tehtäisiin kaikille parempaa? Millä keinoilla työn löytämistä voitaisiin helpottaa?
Ihminen lukee kirjaa kuulokkeet päässä ja teksti: "Muuttuva työelämä". Spring-ideakilpailu.
Tekstiiliteollisuus aiheuttaa 10 % maailman hiilidioksidipäästöistä. Samaan aikaan edulliset fast fashion -brändit houkuttelevat kuluttajia hintojen noustessa. Millä keinoilla pukeutumisestamme tehtäisiin kestävää? Voisiko vaatteita käyttää tai kierrättää jollain täysin uudella tavalla?
Tekstiilipinoja ja teksti: "Fast fashion vs. slow fashion". Spring-ideakilpailu.
Suomi on sukupuolten tasa-arvon edelläkävijä. Silti parannettavaa riittää esimerkiksi työn ja palkkauksen, kotitöiden ja vanhemmuuden sekä sukupuoleen liittyvien odotusten osalta. Mitä tulisi tehdä, jotta Suomi olisi entistä tasa-arvoisempi? Miten sukupuolten moninaisuutta voitaisiin huomioida paremmin?
Ihmisiä halaamassa toisiaan ja teksti: "Sukupuolten tasa-arvo". Spring-ideakilpailu.
Moni kokee jääneensä pandemian keskellä ja sen jälkeenkin yksin. Yksinäisyys korostuu nuorten, opiskelijoiden, yksinasuvien ja iäkkäiden ihmisten kohdalla. Miten kohtaamisille voitaisiin luoda uusia mahdollisuuksia? Mikä inspiroisi ihmisiä olemaan enemmän läsnä toisilleen?
Ihminen nojaa käteensä ja teksti: "Yksinäisyys". Spring-ideakilpailu.
Kaikkea ei tarvitse omistaa itse. Vuokraaminen, lainaaminen ja jakaminen on uusien digitaalisten ratkaisujen avulla helppoa. Yhteiskäyttöautot ja kaupunkipyörät ovat jo tavallinen näky. Millaisia asioita ja tavaroita kannattaisi käyttää yhdessä? Miten lainaamisesta ja vuokraamisesta tehtäisiin helpompaa?
Keltaisia polkupyöriä ja teksti: "Omistamisesta jakamiseen". Spring-ideakilpailu.
Maailmantilanne on johtanut voimakkaaseen hintojen nousuun ja yhä useammilla on haasteita selviytyä arjen laskuista. Myös ruokajonot ovat pidentyneet. Minkälaisin uusin keinoin me kaikki voisimme auttaa taloudellisesti ahtaalle joutuneita ihmisiä ja perheitä? Miten ihmisten taloustaitoja voitaisiin edistää?
Pistetaulu ja teksti: "Yleistyneet talousvaikeudet". Spring-ideakilpailu.
Monet vähemmistöt kokevat syrjintää yhteiskunnassamme. Esimerkiksi muualta muuttaneiden, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä vammaisten yhdenvertaisessa asemassa on parannettavaa. Millä keinoin voisimme vähentää ennakkoluuloja? Miten voisimme luoda kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet voida hyvin?
Mielenosoitus ja teksti: "Yhdenvertaisuus". Spring-ideakilpailu.
Luonnonvarojen ylikulutus köyhdyttää luontoa. Monimuotoisuus kärsii ja lajeja kuolee sukupuuttoon. Kasvien ja eläinten hyvinvointi on suoraan kytköksissä elämän edellytyksiin maapallolla. Millä keinoilla toimintamme vaikutukset luontoon tuotaisiin paremmin esille? Miten uhanalaisia lajeja voitaisiin suojella?
Metsäpalo ja teksti: "Luontokato ja lajien sukupuutto". Spring-ideakilpailu.
Some luo otollisen alustan valeuutisten ja vääristyneen tiedon levittämiseen. Verkossa on paljon valheellista tietoa, joka voi hämätä luotettavuudellaan. Mikä auttaisi ihmisiä tunnistamaan luotettavan tiedon? Miten valeuutisten leviämistä estettäisiin? Miten mielipiteet saataisiin pidettyä erillään faktoista?
Kuva narrista ja teksti: "valeuutiset". Spring-ideakilpailu.
Tekoälyn käyttö yleistyy ja sille keksitään uusia käyttökohteita. Tulevaisuudessa tekoälyllä on entistä suurempi rooli jokaisen arjessa. Miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää paremmin esimerkiksi opiskelussa tai työelämässä? Miten tekoäly voisi tehdä juuri sinun arjestasi mielekkäämpää?
Pieniä 3D-muoviosia ja teksti: "Tekoälyn hyödyntäminen". Spring-ideakilpailu.
Nuorten on tehtävä tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä jo varhain ja moni kokee tämän painostavana. Tehokkuutta ihannoivassa maailmassa moni uupuu suorittamiseen. Miten voisimme vähentää nuorten paineita? Miten tukisimme nuoria löytämään oman alansa? Millä tavoilla opiskelu voisi olla rennompaa ja hauskempaa?
Ihminen lepää maassa kirja pään päällä ja teksti: "Nuorten paineet ja jaksaminen". Spring-ideakilpailu.
Kasvisruokavalio säästää ympäristöä, on eettisempää ja edistää terveyttä. Vaikka tarjolla on hyviä lihan korvikkeita, moni kokee lihasta luopumisen tai sen vähentämisen vaikeaksi. Millä keinoin kasvisruokavaliota voitaisiin normalisoida? Miten tuettaisiin ihmisten intoa kasvattaa itse omaa kasviravintoa?
Värikkäitä kasviksia ja teksti: "Kasvisruokavalio". Spring-ideakilpailu.
Kulutustapamme ovat kestämättömiä. Jos kaikki maailmassa eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme noin kolme ja puoli maapalloa, jotta kulutus olisi kestävällä pohjalla. Millä keinoin saataisiin ihmiset suosimaan vastuullisia tuotteita? Mikä saisi ostamaan vain sen verran, mitä oikeasti tarvitsemme?
Vaaterekki ja teksti: "Vastuullinen kuluttaminen". Spring-ideakilpailu.