Löydä inspiraatiosi

Vaikka haasteita on paljon, ihmiskunnalla ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia ratkaista ongelmia ja muuttaa tulevaisuuden suuntaa.

Hyviä ideoita syntyy koko ajan. Esimerkiksi hyönteishotellit ovat elvyttäneet elämälle välttämätöntä mehiläiskantaa, aurinkoenergialla latautuvat lamput tuovat valoa sähkökatkojen yllättäessä ja netistä saa anonyymisti apua moniin tilanteisiin. Pienillä ideoilla ja oivalluksilla voi olla suuri myönteinen vaikutus ihmisten arkeen ja jopa koko maailmaan.

Mikä on sinun ideasi toiveikkaampaan tulevaisuuteen? Inspiroidu, löydä ideasi ja vaikuta tulevaisuuden suuntaan.

HYVINVOINTI JA TERVEYS
Ihminen lepää maassa kirja pään päällä ja teksti: "Nuorten paineet ja jaksaminen". Spring-ideakilpailu. Nuorten paineet ja jaksaminen
Nuoret joutuvat tekemään tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä jo varhaisessa vaiheessa, mikä voi tuntua painostavalta. Tehokkuutta pidetään ihanteena, eikä välivuosiin kannusteta. Minkälainen olisi maailma, joka ei luo nuorille liikaa paineita? Millä tavoin opiskelu voi olla rennompaa ja hauskempaa?
Henkilö istuu polvet koukussa ja teksti: "Kiusaaminen". Spring-ideakilpailu. Kiusaaminen
Kiusaaminen on vakava ongelma, joka vaikuttaa monen nuoren ja aikuisen hyvinvointiin. Sitä ei tapahdu vain kouluissa ja työpaikoilla, vaan myös internetissä. Miten kiusaamista voidaan ehkäistä ja estää? Onko olemassa uusia, luovia tapoja puuttua kiusaamiseen? Miten yhteisö voi tukea kiusaamisen uhreja?
Sumea potretti ja teksti: "Mielenterveys". Spring-ideakilpailu. Mielenterveys
Suorituskeskeisessä maailmassa uupumus ja masennus ovat yleisiä mielenterveyden ongelmia. Minkälaiset asiat voivat auttaa jaksamaan paremmin? Mitä uudenlaisia hyvinvoinnin käytäntöjä voidaan ottaa käyttöön? Kuinka tehdä avun pyytämisestä ja antamisesta helpompaa?
Tyhjä peti ikkunan edessä ja teksti: "Nuorten syrjäytyminen". Spring-ideakilpailu. Nuorten syrjäytyminen
Tunne siitä, että kuuluu kaveriporukkaan ja on yhteisön jäsen, vaikuttaa vahvasti nuorten hyvinvointiin. Osa kuitenkin putoaa arjen sosiaalisten ympyröiden ulkopuolelle ja eristäytyy omiin oloihin. Miten syrjäytymistä voidaan vähentää? Miten uutta teknologiaa voi hyödyntää syrjäytymisen ehkäisemiseksi?
Sivukasvokuva henkilöstä ja teksti: "Ikääntyneistä huolehtiminen". Spring-ideakilpailu. Ikääntyneistä huolehtiminen
Ikääntyneiden väestönosuus kasvaa. Miten voimme varmistaa, että ikääntyneet saavat paitsi tarvitsemansa tuen ja palvelut, myös elämänmakuisen ja arvokkaan vanhuuden? Kuinka nuoremmat sukupolvet voivat osallistua ja tukea ikääntyneitä? Minkälaisia kekseliäitä, ehkä myös digitaalisia ratkaisuja voi kehittää?
Ihminen nojaa käteensä ja teksti: "Yksinäisyys". Spring-ideakilpailu. Yksinäisyys
Moni kokee jossain vaiheessa elämäänsä yksinäisyyttä. Yksinäisyyden tunteet korostuvat nuorten ja yksin asuvien kohdalla. Miten yksinäisyyttä voidaan vähentää ja yksinäisyyden tunnetta helpottaa? Kuinka luoda mahdollisuuksia uusille kohtaamisille? Mikä voi inspiroida ihmisiä olemaan enemmän läsnä toisilleen?
Iso ryhmä ihmisiä seisomassa ja teksti: "Keskittymiskyvyn heikkeneminen". Spring-ideakilpailu. Keskittymiskyvyn heikentyminen
Kaikenlaista tietoa ja kuvallisia viestejä tulvii nykymaailmassa joka suunnasta, ja keskittymiskyky joutuu monesti koetukselle. Mitkä asiat voivat auttaa sulkemaan muut ärsykkeet pois mielestä, pysähtymään hetkeen ja keskittymään? Miten voimme vahvistaa keskittymiskykyä? Voiko teknologiaa hyödyntää tässä?
ILMASTO & YMPÄRISTÖ
Kuva voimalaitoksesta ja teksti: "Energiakriisi". Spring-ideakilpailu.
Kylmän ilmaston, pitkien etäisyyksien, teollisuuden ja korkean elintason vuoksi Suomessa kulutetaan väkilukuun nähden paljon energiaa. Millä keinoilla ja käytännön muutoksilla ihmisten energiankulutusta voidaan hillitä kodeissa ja muualla? Miten uutta teknologiaa voidaan hyödyntää ongelmanratkaisussa?
Kuva roskaisesta merestä ja teksti: "Merten ja vesistöjen saastuminen". Spring-ideakilpailu
Vesistöjen hyvinvointi on elintärkeää koko maapallon ekosysteemille. Maapallon meriin päätyy valtavat määrät roskaa ja kemikaalipäästöjä. Miten ehkäistä saasteiden joutumista veteen Suomessa ja muualla? Kuinka saastuneita vesialueita voidaan puhdistaa? Miten valjastaa uutta teknologiaa merten suojeluun?
Savuinen kaupunki ja teksti: "Vesipula". Spring-ideakilpailu.
Jos ilmaston lämpeneminen jatkuu ja vesistöt saastuvat, yhä suurempi osa maapalloa kärsii tulevaisuudessa puhtaan makean veden puutteesta. Vesipula voi myös kiristää kansainvälisiä suhteita. Miten makean veden saanti voidaan turvata kaikille? Miten säästeliäästä veden käytöstä voi tehdä luontevaa arjessa?
Lentokone lentokentällä ja teksti: "Liikenteen päästöt". Spring-ideakilpailu. Liikenteen päästöt
Liikenne aiheuttaa viidesosan Suomen päästöistä, joita esimerkiksi lentomatkailu kerryttää. Millä tavoin matkustamisesta voi tehdä vähemmän ympäristöä kuormittavaa? Miten liikennevälineitä voidaan kehittää vähempipäästöisiksi ja energiatehokkaammiksi? Minkälainen olisi nollapäästöillä liikkuva kulkuväline?
Metsäpalo ja teksti: "Luontokato ja lajien sukupuutto". Spring-ideakilpailu.
Luonnonvarojen ylikulutus köyhdyttää luontoa, ja lajeja kuolee jatkuvasti sukupuuttoon. Luontokato on ihmisten aiheuttamaa, mutta siksi se on myös meidän ratkaistavissamme. Mitä voimme tehdä luontokadon pysäyttämiseksi? Miten uhanalaisia lajeja voidaan entistä paremmin suojella Suomessa ja maailmalla?
Appelsiineja muovipussissa ja teksti: "Ruokahävikki". Spring-ideakilpailu. Spring-ideakilpailu. Ruokahävikki
Jokainen suomalainen heittää vuosittain noin 20–25 kiloa ruokaa roskiin. Miten hukkaan heitettävän ruoan määrää voi pienentää – kotona tai esimerkiksi kouluruokalassa? Mitkä keinot auttavat arvioimaan, kuinka paljon ruokaa kannattaa kaupasta raahata kotiin? Voiko ruoan säilömiseen keksiä uusia ratkaisuja?
Tekstiilipinoja ja teksti: "Fast fashion vs. slow fashion". Spring-ideakilpailu. Fast fashion vs. slow fashion
Tekstiiliteollisuus aiheuttaa jopa 10 % maailman hiilidioksidipäästöistä. Vaikka second hand -muoti on kovassa nosteessa, edulliset fast fashion -brändit houkuttelevat. Miten saada ihmiset suosimaan “hidasta muotia”? Minkälaisia ovat ajattomat ja kestävät vaatteet? Kuinka tehdä pukeutumisesta vastuullista?
YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO
Ihmisiä halaamassa toisiaan ja teksti: "Sukupuolten tasa-arvo". Spring-ideakilpailu. Sukupuolten tasa-arvo
Suomi on sukupuolten tasa-arvon edelläkävijä. Silti parannettavaa riittää esimerkiksi työn ja palkkauksen, kotitöiden ja vanhemmuuden sekä sukupuoleen liittyvien odotusten osalta. Mitä pitää tehdä, jotta Suomesta tulee entistä tasa-arvoisempi? Kuinka sukupuolten moninaisuutta voidaan huomioida paremmin?
Mielenosoitus ja teksti: "Yhdenvertaisuus". Spring-ideakilpailu. Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuus ei vielä täysin toteudu Suomessa. Syrjityksi voi joutua ihonvärin, kulttuurin tai kielen vuoksi, ja myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja vammaiset joutuvat kokemaan epätasa-arvoa. Millä keinoilla vähennämme ennakkoluuloja? Miten luomme tasa-arvoisemmat mahdollisuudet kaikille onnistua ja voida hyvin?
Eri maiden lippuja ja teksti: "Maahanmuutto". Spring-ideakilpailu. Maahanmuutto
Suomeen saapuu jatkuvasti kotimaastaan pakenevia ihmisiä, ja tulevaisuudessa muuttoliike vahvistuu entisestään. Samaan aikaan tarvitsemme reilusti lisää ammattitaitoista työvoimaa Suomen ulkopuolelta. Miten saamme uudet asukkaat tuntemaan Suomen kodikseen? Kuinka auttaa tulijoita hyödyntämään osaamistaan?
Kirjoja pöydällä ja teksti: "Osaamiserojen kasvu". Spring-ideakilpailu. Osaamiserojen kasvu
Suomessa kaikilla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Esimerkiksi luku- ja laskutaidoissa on kuitenkin isoja eroja ihmisten välillä, mikä lisää eriarvoisuutta. Miten takaamme kaikille yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja työelämään? Kuinka varmistaa, etteivät osaamiserot aiheuta eriarvoistumista?
DIGITAALINEN ELÄMÄ
Sosiaalinen elämä someen
Some helpottaa yhteydenpitoa ja sieltä voi löytää itselleen tärkeitä yhteisöjä. Mutta some voi myös luoda yksinäisyyden tunnetta ja fomoa. Välillä someilu saattaa haukata liian ison osan arjesta. Miten luoda laadukkaampaa somekeskustelua? Mikä voi auttaa hallitsemaan somessa vietettyä aikaa? Kuinka kitkeä somekiusaamista?
Pieniä 3D-muoviosia ja teksti: "Tekoälyn hyödyntäminen". Spring-ideakilpailu. Tekoälyn hyödyntäminen
Tekoälyn käyttö yleistyy, ja sen hyödyntämiseen keksitään jatkuvasti uusia tapoja. Tulevaisuudessa sen rooli arjessa kasvaa. Miten tekoälyä voidaan käyttää nykyistä paremmin, esimerkiksi opiskelussa tai työelämässä? Miten se voisi tehdä sinun arjestasi parempaa ja rennompaa – eettisesti kestävällä tavalla?
Henkilö pitelee matkapuhelinta ja teksti: "Elämän digitalisoituminen". Spring-ideakilpailu. Elämän digitalisoituminen
Lähes kaikki koulusta harrastuksiin ja shoppailusta sosiaaliseen elämään on siirtymässä nettiin. Toisaalta nuoret kaipaavat kohtaamisia kasvokkain. Minkälaisia välineitä tarvitaan, jotta todellisuus ja virtuaalimaailma toimivat fiksusti yhteen? Minkälaisia palveluja tulevaisuuden digiympäristössä voisi olla?
Ihminen seisoo VR-lasit päässä ja teksti: "Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus". Spring-ideakilpailu. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus
Virtuaali- ja lisätty todellisuus mullistavat tapaamme kokea maailmaa. Ne luovat uusia mahdollisuuksia koulutukseen, terveydenhuoltoon, viihteeseen tai vaikka lomamatkailuun. Miten näitä mahdollisuuksia voitaisiin paremmin hyödyntää ihmisten arjessa? Miten virtuaalitodellisuudella voidaan tukea kestävämpää elämäntapaa?
OSALLISUUS JA YHTEISKUNTA
Kädet selän takana sormet ristissä ja teksti: "Luottamuspula instituutioihin". Spring-ideakilpailu. Luottamuspula instituutioihin
Luottamus puolueisiin ja mediaan on yleisesti murentumassa. Ilmiö on osa globaalia trendiä, jossa demokratian tila heikentyy ja autoritaariset hallintomuodot nousevat. Miten rakennamme ja palautamme luottamusta tärkeisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin? Voiko avoimuus ja läpinäkyvyys olla avain tähän?
Kuva narrista ja teksti: "valeuutiset". Spring-ideakilpailu. Valeuutiset
Sosiaalinen media luo puitteet olla osa yhteisöä, keskustella ja jakaa kokemuksia. Samalla se on alusta, jossa vääristynyt tieto lähtee helposti leviämään. Mikä voi auttaa ihmisiä tunnistamaan luotettavan tiedon? Miten valeuutisten leviämistä voi estää? Kuinka mielipiteet saadaan pidettyä erillään faktoista?
Vilkuttava käsi ja teksti: "Populismin nousu". Spring-ideakilpailu. Populismin nousu
Perinteisiä arvoja ja kansallista etua korostavan populismin nousu on maailmanlaajuinen trendi. Epävarmat ajat ruokkivat populismia, kun ihmiset kaipaavat yksinkertaisia ja selkeitä ratkaisuja. Miten ymmärtää tämän ilmiön syitä ja vaikutuksia? Millä keinoilla voimme vastata populismin asettamiin haasteisiin?
Ihminen käsi nyrkissä ja teksti: "Kansainväliset konfliktit". Spring-ideakilpailu. Kansainväliset konfliktit
Kansainväliset jännitteet ovat nousussa, ja valtioiden väliset erimielisyydet kärjistyvät. Tämä horjuttaa globaalia järjestystä ja heikentää yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattamista. Mitä keinoja on olemassa, jotta ihmiset voivat osallistua aktiivisesti rauhan rakentamiseen ja konfliktien ennaltaehkäisyyn?
Mielenosoitus ja teksti: "Keskustelun kärjistyminen". Spring-ideakilpailu. Keskustelun kärjistyminen
Viime vuosina yhteiskunnallinen keskustelu on kärjistynyt ja ihmisten käsitykset maailmasta ajautuneet yhä kauemmas toisistaan. Suomessa on mielipiteen- ja sananvapaus, mutta vastakkainasettelu lisää yhteiskunnallista epävakautta. Miten rakentavaa keskustelua ja ihmisten välistä ymmärrystä voidaan lisätä?
Älypuhelin pöydällä: "Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen". Spring-ideakilpailu. Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu demokratiaan. Ihmiset kaipaavat kuitenkin entistä suorempia keinoja osallistua. Esimerkiksi sosiaaliset mediat ovat avanneet uusia ovia vaikuttamiseen. Miten monipuolistamme tapoja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon?
TYÖ JA TALOUS
Pistetaulu ja teksti: "Yleistyneet talousvaikeudet". Spring-ideakilpailu. Yleistyneet talousvaikeudet
Maailmantilanne on johtanut voimakkaaseen hintojen vaihteluun, ja rahahuolet yleistyvät. Kun kauppalasku nousee kolmanneksella, monessa perheessä on pakko tinkiä esimerkiksi harrastuksista. Myös ruokajonot pidentyvät. Minkälaisin uusin keinoin voimme auttaa ja tukea taloudellisesti ahtaalle joutuneita?
Ihminen lukee kirjaa kuulokkeet päässä ja teksti: "Muuttuva työelämä". Spring-ideakilpailu. Muuttuva työelämä
Työelämä muuttuu kovaa vauhtia. Työn merkityksellisyys on ihmisille yhä tärkeämpää, mutta samalla moni uupuu muutosten ja kiireen keskellä. Osa ihmisistä menestyy työelämässä, kun taas toiset eivät löydä edes ensimmäistä mielekästä työpaikkaa. Millä tavoin työelämästä voidaan tehdä kaikille parempaa?
Toimistopöytä ja neljä tuolia ja teksti: "Osaajapula". Spring-ideakilpailu. Osaajapula
Osaajapula tarkoittaa, ettei työmarkkinoilla tarvittavaa tiettyä ammattitaitoa ole saatavilla. Avoimia työpaikkoja voi olla paljonkin, mutta työnhakijoiden joukossa ei ole oikeanlaista osaamista. Erityisesti pulaa on teknologia-alalla. Miten saamme lisää ammattilaisia? Löytyykö ratkaisu työperäisestä maahanmuutosta?
ARKI JA ELÄMÄNTAVAT
Skeittaajia skeittiparkissa ja teksti: "Harrastusmahdollisuudet". Spring-ideakilpailu.
Harrastukset ovat tärkeä osa monen nuoren elämää. Ne voivat kuitenkin olla kalliita, ja usein tarvitaan vanhempien apu kyyteihin. Miten taata yhä useammalle vähintään yksi mielekäs harrastus? Minkälaisia voivat olla uudet harrastamisen muodot, joissa ei ole niin vahvaa kilpailullisuutta ja suorituspaineita?
Vaatteita henkarissa ja teksti: "Nettishoppailu". Spring-ideakilpailu. Nettishoppailu
Yhä useammin uudet farkut tai lumilauta tilataan verkosta, kauppakeskuksissa kiertelyn sijaan. Nettishoppailun suosio perustuu helppouteen. Toisaalta ostamisesta tulee jopa liian vaivatonta, jolloin harkinta ja eettisyys unohtuvat. Minkälaista on tulevaisuuden eettinen ja ympäristöystävällinen nettikauppa?
Keltaisia polkupyöriä ja teksti: "Omistamisesta jakamiseen". Spring-ideakilpailu. Omistamisesta jakamiseen
Kaikkea ei tarvitse omistaa. Vuokraaminen ja jakaminen on digitaalisten ratkaisujen avulla yhä helpompaa. Yhteisautot ja kaupunkipyörät ovat isoissa kaupungeissa jo tavallinen näky, ja myös vaatteita vuokrataan. Mitä kaikkea kannattaisi käyttää jakaen? Miten tehdä lainaamisesta ja vuokraamisesta helpompaa?
Koristeellinen ja teksti: "Elämäntapojen passivoituminen". Spring-ideakilpailu. Elämäntapojen passivoituminen
Fyysinen passiivisuus ja istuminen on yleistynyt, ja liikkumisen puute tuo vaivoja monen arkeen. Hyvä fyysinen kunto voi vaikuttaa laajasti myös mielenterveyteen ja koulussa tai työssä jaksamiseen. Miten ihmisiä voi innostaa liikkumaan enemmän? Kuinka tehdä liikkumisesta nuorten keskuudessa suositumpaa?
Värikkäitä kasviksia ja teksti: "Kasvisruokavalio". Spring-ideakilpailu. Kasvisruokavalio
Kasvisruokavalio säästää ympäristöä ja edistää terveyttä, ja eläintuotantoon voi liittyä eettisiä ongelmia. Tarjolla on monia hyviä lihan korvikkeita. Kuitenkin lihasta luopuminen on monelle vaikeaa. Kuinka kasvisten syöntiä onnistutaan lisäämään? Miten lihan vähentämisestä voi tehdä houkuttelevampaa?
Vaaterekki ja teksti: "Vastuullinen kuluttaminen". Spring-ideakilpailu. Vastuullinen kuluttaminen
Kulutustapamme ovat kestämättömiä ja maapallo ylikuormittuu. Ekologisille vaihtoehdoille on nyt kova tarve. Miten tuotteiden sosiaaliset ja ympäristövaikutukset voidaan tuoda selkeästi ilmi kuluttajille? Mikä olisi vaihtoehto sen koukuttavan tunteen tilalle, jonka shoppailija saa “unboxatessaan” nettiostosta?
JOKERI
Liitukynäpiirroksia harmalla seinällä ja teksti: "Jokeri". Spring-ideakilpailu. Jokeri
Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Ihmiskunnalla ei ole ikinä ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia ratkaista ongelmia ja kykyä muuttaa tulevaisuuden suuntaa. Suuri muutos alkaa pienistä ideoista. Siksi pieniltäkin tuntuvilla ideoilla voi olla valtava voima muuttaa maailmaa paremmaksi. Mikä on teidän ideanne?