Hitta din idé

Det finns många utmaningar men det finns också hopp. Aldrig tidigare har mänskligheten haft så goda möjligheter att lösa sina problem och att förändra framtiden.

Goda idéer dyker upp hela tiden. Till exempel har insektsholkar återupplivat den viktiga bipopulationen, solcellsdrivna lampor ger ljus vid strömavbrott och internet ger anonym hjälp i många situationer. Små idéer och insikter kan ha en stor positiv inverkan på människors dagliga liv och till och med på världen.

Vad är din idé för en mer hoppfull framtid? Låt dig inspireras, hitta dina idéer och gör skillnad för framtiden.

VÄLBEFINNANDE OCH HÄLSA
En dyster kvinna sitter i ett mörkt rum med en lampa i bakgrunden och handen vilande på pannan. Ordet "ENSAMHET" visas tydligt med ljusgula bokstäver. Foto av Annie Spratt på Unsplash. ENSAMHET
Många människor upplever ensamhet någon gång under sitt liv. Känslor av ensamhet är mer framträdande bland unga människor och personer som lever ensamma. Vad kan man göra för att minska ensamheten och lindra känslan av ensamhet? Hur skapar man möjligheter till nya möten? Vad kan inspirera människor att vara mer närvarande för varandra?
Profilvy av en äldre kvinna med glasögon, med fokus på hennes ansikte, med texten "OMSORG OM ÄLDRE MÄNNISKOR". Kredit: Christian Langballe/Unsplash. OMSORG OM ÄLDRE MÄNNISKOR
Andelen äldre människor bland befolkningen ökar. Hur kan vi se till att äldre människor inte bara får det stöd och de tjänster de behöver, utan också en värdig ålderdom med lust för livet? Hur kan yngre generationer delta och stödja äldre människor? Vilka fantasifulla lösningar, kanske även digitala, kan utvecklas?
"Sovrumsmiljö som antyder ensamhet med temat ungdomars utanförskap. Foto av Jeff Sheldon." UNGDOMARS UTANFÖRSKAP
Känslan av att tillhöra en grupp vänner och vara en del av ett samhället har en stark inverkan på unga människors välmående. Vissa hamnar dock utanför sina vardagliga sociala kretsar och blir isolerade. Hur kan man minska utanförskapet? Hur kan ny teknik användas för att förhindra marginalisering?
En närbild av en upprörd person med handen på huvudet, med texten "Mobbning" överlagrad bilden. Kredit: Pholigo/Freepik. MOBBNING
Mobbning är ett allvarligt problem som påverkar välbefinnandet hos många ungdomar och vuxna. Det förekommer inte bara i skolor och på arbetsplatser, utan även på nätet. Hur kan mobbning förebyggas och stoppas? Finns det nya, kreativa sätt att ta itu med mobbning? Hur kan samhället stödja offer för mobbning?
"En grupp människor som hejar och höjer sina händer i en solbelyst utomhusmiljö, vilket symboliserar potentiella distraktioner och utmaningen att koncentrera sig." KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER
I dagens värld strömmar all slags information och visuella budskap in från alla håll och kanter, och koncentrationen sätts ofta på prov. Vilka saker kan hjälpa dig att blockera andra stimuli, stanna upp för en stund och fokusera? Hur kan vi stärka vår koncentrationsförmåga? Kan vi använda teknik för att göra detta?
Monokromatisk närbild med fokus på den suddiga silhuetten av en persons ansikte, som belyser temat mentalt välbefinnande. Texten "PSYKISK HÄLSA" överlagrar bilden. Kredit: Adrian Swancar / Unsplash. PSYKISK HÄLSA
I en prestationsdriven värld är utmattning och depression vanliga psykiska hälsoproblem. Vilka saker kan hjälpa en att må bättre? Vilka nya metoder för välbefinnande kan införas? Hur kan vi göra det lättare att be om och ge hjälp?
Bild på en ung person som sitter utomhus på en bänk, med ansiktet dolt av en bok med titeln "PRESS OCH ORK BLAND UNGDOMAR". Detta illustrerar temat att hantera stress och press. Kredit: Tony Tran / Unsplash. PRESS OCH ORK BLAND UNGDOMAR
Ungdomar måste fatta beslut om sin framtid i ett tidigt skede, vilket kan kännas överväldigande. Effektivitet ses som ett ideal och det finns ingen som uppmanar till att ta ett mellanår. Hur skulle en värld se ut som inte satte för stor press på unga människor? Hur kan vi göra lärandet roligare?
KLIMAT & MILJÖ
"En dramatisk scen av en skogsbrand med rökplymer som stiger mot en orangefärgad himmel, med texten 'NATURKRIS OCH UTROTNING AV ARTER' överlagrad över bilden. Foto av Matt Palmer på Unsplash." NATURKRIS OCH UTROTNING AV ARTER
Överutnyttjande av naturresurser utarmar naturen och arter utrotas i allt större utsträckning. Naturkrisen är orsakad av människan, men därför är det också på vårt ansvar att lösa den. Vad kan vi göra för att stoppa förlusten av natur? Hur kan vi bättre skydda utrotningshotade arter i Finland och runt om i världen?
En flygplats med flygplan, servicefordon och kontrolltorn, vilket understryker transporternas miljöpåverkan. UTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER
Transportsektorn står för en femtedel av Finlands utsläpp, som till exempel orsakas av flygresor. Hur kan vi göra resandet mindre förorenande? Hur kan transporterna göras mindre förorenande och mer energieffektiva? Hur skulle ett utsläppsfritt transportsätt se ut?
En stadsbild med byggnader täckta av dimma, som belyser den akuta frågan om vattenbrist. VATTENBRIST
Om den globala uppvärmningen och vattenföroreningarna fortsätter kommer allt större delar av planeten att lida brist på rent sötvatten i framtiden. Vattenbrist kan också leda till påfrestningar på internationella relationer. Hur kan vi se till att alla får tillgång till färskvatten? Hur kan vi göra sparsam användning av vatten till en naturlig del av vardagen?
"Två stora kyltorn från ett kraftverk mot en skymningshimmel med elstolpar i fjärran, vilket skildrar oro över energi och dess miljöpåverkan." ENERGIKRIS
Med ett kallt klimat, långa avstånd, industri och en hög levnadsstandard förbrukar Finland mycket energi i jämförelse med sin befolkningsmängd. Vilka är de sätt och praktiska förändringar som kan göras för att minska människors energiförbrukning i hemmen och på andra ställen? Hur kan ny teknik användas för att lösa dessa problem?
"Högar med kasserade kläder i ett stort utrymme, vilket belyser kontrasten mellan snabbt modeavfall och hållbara långsamma modemetoder." SNABBMODE VS. SLOW FASHION
Textilindustrin står för upp till 10 % av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt som second hand-mode blomstrar är billiga alternativ inom snabbmodekedjorna attraktiva. Hur får man människor att föredra "slow fashion"? Vad är tidlösa och hållbara kläder? Hur klär man sig på ett ansvarsfullt sätt?
Bild som visar de negativa effekterna av havsföroreningar, med plastskräp som flyter i klarblått vatten omgivet av små fiskar. Texten "FÖRORENIG AV HAV OCH VATTENDRAG" överlagrar bilden. Kredit: Ninja Berkat Jensen / Unsplash. FÖRORENIG AV HAV OCH VATTENDRAG
Vattendragens välbefinnande är avgörande för hela det globala ekosystemet. Enorma mängder skräp och kemikalieutsläpp hamnar i världshaven. Hur kan vi förhindra att föroreningar hamnar i vattnet i Finland och på andra håll? Hur kan förorenade vatten saneras? Hur kan vi utnyttja ny teknik för att skydda våra hav?
"Närbild av kasserade grönsaker i plast, vilket understryker problemet med matsvinn i samhället." MATSVINN
Varje år slänger varje finländare omkring 20–25 kilo mat i soporna. Hur kan man minska mängden mat som slängs – till exempel hemma eller i skolmatsalen? Vilka verktyg kan hjälpa dig att uppskatta hur mycket mat du ska ta med hem från affären? Kan man hitta nya lösningar för att lagra mat?
JÄMLIKHET OCH RÄTTVISA
"Två personer, den ena i en laxfärgad jacka och den andra i en lila fluffig jacka, omfamnar varandra med texten 'JÄMSTÄLLDHET MELLAN KÖNEN' över bilden. Foto av Vonecia Carswell på Unsplash." JÄMSTÄLLDHET MELLAN KÖNEN
Finland är ett föregångsland när det gäller jämställdhet. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar på områden som arbete och lön, hushållsarbete och föräldraskap samt könsrelaterade förväntningar. Vad behöver göras för att Finland ska bli mer jämställt? Hur kan man bättre ta hänsyn till könsskillnader?
"Uppställning av olika nationella flaggor som visas vertikalt mot en grå betongvägg, vilket representerar mångfalden av invandring." INVANDRING
Människor kommer till Finland för att fly från sina hemländer, och migrationen kommer att bli ännu större i framtiden. Samtidigt behöver vi mycket mer kvalificerad arbetskraft från länder utanför Finland. Hur får vi Finland att kännas som ett hem för nyanlända? Hur kan vi hjälpa dem att utnyttja sina färdigheter på bästa sätt?
"Händer som håller upp en skylt med texten 'NO JUSTICE NO PEACE' vid en protest, omgivna av demonstranter som förespråkar jämlikhet." JÄMLIKHET
Jämlikhet är ännu inte helt förverkligat i Finland. Människor kan diskrimineras på grund av sin hudfärg, kultur eller sitt språk. Sexuella minoriteter, könsminoriteter och personer med funktionsvariatione upplever också ojämlikhet. Hur kan vi minska fördomarna? Hur skapar vi mer jämlika möjligheter för alla att lyckas och klara sig bra?
"Klassrum med böcker på ett skrivbord, en antydan till det växande kompetensgapet. Foto av Erik Mclean." ÖKADE SKILLNADER I KOMPETENS
I Finland har alla rätt till gratis utbildning. Det finns dock stora skillnader mellan människor på områden som läs- och räknefärdigheter, vilket ökar ojämlikheten. Hur säkerställer vi lika möjligheter för alla inom utbildning och sysselsättning? Hur kan vi se till att skillnader i kompetenser och färdigheter inte leder till ojämlikhet?
DIGITALT LIV
En person som bär ett VR-headset och står på en blå yta, vilket representerar den uppslukande upplevelsen av VR och AR. VIRTUELL VERKLIGHET (VR) OCH FÖRSTÄRKT VERKLIGHET (AR)
Virtuell och förstärkt verklighet revolutionerar vårt sätt att uppleva världen. De skapar nya möjligheter för utbildning, hälsovård, underhållning och till och med semesterresor. Hur kan vi bättre utnyttja dessa möjligheter i människors dagliga liv? Hur kan virtuell verklighet bidra till en mer hållbar livsstil?
En grafisk bild som föreställer olika figurer omgivna av nätverkslinjer med texten "Using Artificial Intelligence". Kredit: DeepMind/Unsplash. UTNYTTJANDE AV ARTIFICIELL INTELLIGENS
Användningen av artificiell intelligens (AI) blir alltmer utbredd och nya sätt att använda den uppfinns hela tiden. I framtiden kommer dess roll i vardagen att växa. Hur kan AI användas bättre i till exempel i undervisningen eller arbetslivet? Hur skulle den kunna göra ditt liv bättre och mer avslappnat – på ett etiskt hållbart sätt?
"Närbild på en mans händer som håller i och använder en smartphone, vilket understryker vår djupa integration med digitala enheter." DIGITALISERING AV VARDAGEN
Nästan allt från skola till fritidsintressen, från shopping till socialt liv sker i allt större grad på nätet. Å andra sidan längtar unga människor efter möten ansikte mot ansikte. Vilka verktyg behövs för att få den verkliga och den virtuella världen att fungera tillsammans på ett smart sätt? Vilken typ av tjänster skulle framtidens digitala miljö kunna erbjuda?
En svartvit närbild på en person som är uppslukad av sin mobila enhet, med sitt lockiga hår i förgrunden, med texten "SOCIALT LIV PÅ WEBBEN" ovanför. Bilden är skapad av Chad Madden från Unsplash. SOCIALT LIV PÅ WEBBEN
Sociala medier gör det lättare att knyta kontakter och hitta de gemenskaper som känns viktiga. Men det kan också skapa känslor av ensamhet och att gå miste om händelser. Ibland kan sociala medier ta upp för mycket av vardagen. Hur kan man skapa bättre diskussioner på sociala medier? Vad kan hjälpa en att kontrollera och begränsa den tid som tillbringas på sociala medier? Hur kan vi utrota nätmobbning?
INKLUSION OCH SAMHÄLLE
"Närbild på sammanflätade händer, som symboliserar enighet eller spänning, mot en bakgrund av en folkmassa, som symboliserar internationella relationer och konflikter." INTERNATIONELLA KONFLIKTER
De internationella spänningarna ökar och meningsskiljaktigheter mellan länderna eskalerar. Detta gör den globala ordningen instabilare och undergräver respekten för gemensamma regler och avtal. Vad kan göras för att människor ska kunna spela en aktiv roll i fredsbyggande och konfliktförebyggande?
"Närbild på en persons hand som interagerar med färgglada lampor på en pekskärmstelefon, vilket symboliserar ökat deltagande och egenmakt genom teknik." ÖKADE MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA
Möjligheten att påverka är en del av demokratin. Människor vill ha mer direkta sätt att delta. Sociala medier, till exempel, har öppnat nya dörrar för inflytande. Hur kan vi diversifiera de sätt på vilka vi deltar i det samhälleliga beslutsfattandet?
En person sedd bakifrån, klädd i en svart rock, korsar fingrarna bakom ryggen. Frasen "BRISTANDE FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER" överlagrar bilden i stor vit text. Foto av Toa Heftiba på Unsplash. BRISTANDE FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER
Förtroendet för de politiska partierna och medierna håller generellt på att urholkas. Detta fenomen är en del av en global trend med minskad demokrati och en ökning av auktoritära regeringsformer. Hur bygger vi upp och återställer förtroendet för viktiga samhällsinstitutioner? Kan öppenhet och insyn vara nyckeln?
"En färgstark graffitibild av en karikerad figur, som symboliserar den förvrängning och överdrift som ofta förknippas med falska nyheter." FALSKA NYHETER
Sociala medier erbjuder möjligheter för att vara en del av en gemenskap, för att diskutera och dela erfarenheter. Samtidigt är det en plattform där felaktig information lätt kan spridas. Vad kan hjälpa människor att identifiera pålitlig information? Hur kan vi förhindra spridningen av falska nyheter? Hur kan åsikter hållas åtskilda från fakta?
"En nattscen med människor bland rök och upplysta röda facklor, som representerar intensiteten i eskalerande debatter." RESPEKTLÖST DISKUSSIONSKLIMAT
Under de senaste åren har samhällsdebatten blivit allt hetare och människors uppfattningar om världen har glidit allt längre ifrån varandra. I Finland råder åsikts- och yttrandefrihet, men uppdelningar i starka åsiktsläger leder till samhällelig instabilitet. Hur kan vi öka den konstruktiva debatten och förståelsen mellan människor?
Ett livfullt nattligt stadslandskap med en stor transparent hand i förgrunden, bland protestskyltar och slogans. Den dominerande texten lyder "POPULISMENS FRAMMARSCH", med en kreditering till fotografen Rob Walsh på Unsplash. POPULISMENS FRAMMARSCH
Den ökande populismen, som betonar traditionella värderingar och nationella intressen, är en global trend. Osäkra tider ger populismen näring, eftersom människor längtar efter enkla och tydliga lösningar. Hur kan man förstå orsakerna till och effekterna av detta fenomen? Hur kan vi bemöta de utmaningar som populismen medför?
ARBETE OCH EKONOMI
En interiör med en ung man som läser en bok, med hörlurar på, bredvid en vägg med texten "FÖRÄNDRINGAR I ARBETSLIVET". En växt och några konstverk finns också med i bilden. Kredit: Austin Distel/Unsplash. FÖRÄNDRINGAR I ARBETSLIVET
Arbetslivet förändras snabbt. Arbetets meningsfullhet blir allt viktigare för människor, men samtidigt är många utmattade av förändring och stress. Vissa människor lyckas i arbetslivet, medan andra inte ens kan hitta sitt första meningsfulla jobb. Hur kan vi göra arbetslivet bättre för alla?
"En närbild av en bensinstations prisskylt som lyser i rött med texten 'EKONOMISKA SVÅRIGHETER' över bilden. Foto av Jack Prichett på Unsplash." EKONOMISKA SVÅRIGHETER
Den globala situationen har lett till kraftiga ändringar i priser och ekonomiska bekymmer blir allt vanligare. När notan stiger med en tredjedel tvingas många familjer att skära ner på till exempel hobbier. Köerna till mathjälp blir också allt längre. Vilka är de nya sätten vi kan hjälpa och stödja dem som har ekonomiska svårigheter?
En gråskalebild av tomma moderna stolar uppställda i rad, vilket indikerar en tom eller obevakad miljö, med den framträdande texten "Kompetensbrist" på en halvtransparent bakgrund. Fotot är taget av Pawel Chu på Unsplash. KOMPETENSBRIST
Kompetensbrist innebär att en viss kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden inte finns tillgänglig. Det kan finnas gott om lediga jobb, men arbetssökande har inte rätt utbildning och kompetens. Detta är läget till exempel inom tekniksektorn. Hur får vi mer kvalificerade arbetstagare? Kan arbetskraftsinvandring att vara lösningen?
VARDAGSLIV OCH LIVSSTILAR
"En skateboardåkare mitt i ett hopp i en skatepark med andra deltagare i bakgrunden, vilket betonar möjligheterna att ägna sig åt hobbies." AKTIVITETER PÅ FRITIDEN
Hobbyer är en viktig del av många ungdomars liv. Men de kan vara dyra och kräver ofta hjälp av föräldrarna för att kunna utövas. Hur kan vi se till att fler och fler människor har åtminstone en meningsfull hobby? Vilka nya former av fritidsaktiviteter kan utvecklas som är mindre tävlingsinriktade och mindre prestationsbaserade?
En kontemplativ person sitter vid ett fönster i en svagt upplyst miljö, med frasen "PASSIVA LIVSSTILAR" överlagrad bilden i feta vita bokstäver. Foto av Hannah Wei på Unsplash. PASSIVA LIVSSTILAR
Fysisk passivitet och stillasittande ökar, och brist på motion blir en belastning i många människors vardag. God fysisk kondition kan också ha stor inverkan på den psykiska hälsan och förmågan att klara av skolan eller arbetet. Hur kan vi inspirera människor att bli mer aktiva? Hur kan vi göra fysisk aktivitet mer populärt bland unga människor?
En rad med olika kläder på galgar med texten "ANSVARSFULL KONSUMTION" i feta gula bokstäver, tillsammans med en mindre anteckning som krediterar Charles Etoroma via Unsplash för fotot. ANSVARSFULL KONSUMTION
Våra konsumtionsmönster är ohållbara och planeten är överbelastad. Det finns nu ett stort behov av ekologiska alternativ. Hur kan produkternas sociala och miljömässiga påverkan tydligt kommuniceras till konsumenterna? Vad skulle kunna vara ett alternativ till den beroendeframkallande känsla som shoppare får när de "unboxar" ett onlineköp?
Bild som visar en mängd olika kläder på trägalgar, vilket belyser konceptet e-handel och mode. Texten "SHOPPING PÅ NÄTET" överlagrar bilden. Kredit: Jeff Sheldon / Unsplash. SHOPPING PÅ NÄTET
I allt större utsträckning beställer man nya jeans eller snowboards på nätet i stället för att gå runt i shoppingcenter. Onlineshoppingens popularitet bygger på lättheten. Å andra sidan blir det till och med för enkelt att handla, så att övervägande och etik glöms bort. Hur kommer framtidens etiska och miljövänliga näthandel att se ut?
"En tätt packad samling gula cyklar med texten 'FRÅN ATT ÄGA TILL ATT DELA' över bilden. Foto av Markus Winkler på Unsplash." FRÅN ATT ÄGA TILL ATT DELA
Du behöver inte äga allt. Att hyra och dela blir allt enklare med digitala lösningar. Delade bilar och stadscyklar är redan en vanlig syn i storstäderna, och människor hyr kläder. Vad är värt att dela? Hur gör man det enklare att låna och hyra?
Ett livfullt utbud av färska grönsaker, som visar den vegetariska livsstilen. VEGETARISK KOST
En vegetarisk kost är bra för miljön och hälsan, och det kan finnas etiska problem med djurproduktion. Det finns många bra substitut för kött. Att avstå från kött är dock svårt för många människor. Hur kan vi öka intaget av grönsaker? Hur kan vi göra det mer attraktivt att minska köttätandet?
JOKER
En graffitiklädd vägg med textur och det fetstilta ordet "JOKER" skrivet med gula bokstäver. Foto av Katie Moum på Unsplash. JOKER
Världen förändras och utvecklas ständigt. Aldrig tidigare har mänskligheten varit så väl rustad för att lösa problem och ändra riktningen för framtiden. Stora förändringar börjar med små idéer. Det är därför även små idéer kan ha en enorm kraft att förändra världen till det bättre. Vad är din idé?