För läraren

Opiskelijoita luokkahuoneessa, keskellä maapallo

Forskning har visat att unga människors tro på världens framtid har prövats under en längre tid, och de senaste årens händelser har inte gjort saken bättre. Samtidigt känner ungdomarna att de inte har tillräckligt med möjligheter att påverka framtiden. Världen behöver unga människors idéer, eftersom de har förmågan att tänka i nya banor, lösa vår tids problem och mod att ta vara på nya möjligheter. Spring-idétävlingen erbjuder en möjlighet för unga att påverka de frågor som är viktiga för dem. Tävlingen stärker också ungdomars förmåga att möta en snabbt föränderlig framtid samt en möjlighet att aktivt vara med och bygga den.   

Genom att integrera Spring i din undervisning genomför du läroplanen, stärker ungdomarnas mångsidiga kompetenser och omsätter framtidsfostran i praktiken. 

Spring-finalsändningen kan ses på Yle Arenan

Genom att se på Spring-finalsändningen i skolan eller klassrummet kan ni stöda de ungas framtidstro och stärka deras aktörskap.

I den 45 minuter långa finalsändingen bekantade sig publiken med finalistlagen och deras idéer med ledning av Lloyd Libiso och Eva-Li Teir. Den tvåspråkiga sändningen kan ses på Yle Arenan fram till 6.6.2024.

Vad erbjuder Spring för lärare?

Spring är en unik möjlighet att lära ungdomar hur man tänker innovativt, påverkar saker de upplever som viktiga och hur de bygger en hållbar framtid.

Spring är en innovativ metod för undervisningen: Ge ungdomarna möjligheten att omsätta det de lärt sig i praktiken och utveckla kreativa lösningar på de utmaningar och möjligheter som finns i världen. Spring är ett praktiskt förhållningssätt till framtidsfostran och entreprenörskapsutbildning.

Spring handlar om att stärka ungdomarnas framtidskunskaper och framtidstro: Hjälp unga att utveckla sin förmåga att identifiera möjligheter, kreativitet, kritiskt tänkande, samarbete och entreprenörskap. Samtidigt kommer du att stärka ungdomarnas tro på framtiden.

Du får stöd i ditt genomförande: Vi kommer att hjälpa dig att stödja ungdomarna genom olika material och samarbetsnätverk.

Hur fungerar Spring?

Spring är utformat för att vara flexibelt och lätt att integrera i din undervisning. Vi erbjuder färdigt material som hjälper dig att vägleda dina ungdomar genom processen att komma fram med en idé. Inspirera, uppmuntra, utmana och lär på samma gång! Spring är en möjlighet att ta itu med dagsaktuella ämnen genom ett kreativt, lösningsorienterat tillvägagångssätt. Din roll är att vägleda processen, ställa frågor och stödja ungdomarnas självförtroende.   

Nedan hittar du material som hjälper dig att inspirera dina studerande att föreställa sig en bättre framtid och delta i en idétävling. Materialet har tagits fram i samarbete med lärare och studerande. Du kan också ladda ner en Spring-video från Vimeo. Videon kan delas fritt i alla kanaler vid din läroanstalt. 

Titta på Spring-demonstrationsvideon, som fungerar utmärkt som inspirations- och marknadsföringsvideo för ungdomar.
Titta på videon ”This was Spring”, där de ungdomar som deltog i tävlingen berättar om sina erfarenheter. Videon är en utmärkt marknadsföringsvideo för ungdomar. Videons språk är finska, men undertexter finns tillgängliga på svenska.