Delta i tävlingen

Om tävlingen

Tyttö heittää maapalloa ilmaan, vieressä teksti "Think future"

Spring idétävling är en tävling för ungdomar i åldern 15–19 år. Tävlingen är öppen för team om 3–5 personer med en egen idé. Idén kan vara stor eller liten, och kan lösa ett problem eller ta vara på en möjlighet. Du kan delta som en del av dina studier eller på din fritid över hela Finland. Priset är ett sommarjobb där du får utveckla idén.

  1. Tävlingens ansökningsperiod är öppen från 1.11.2023 till 29.2.2024. Idén kan komma från din lokala miljö, globala möjligheter eller utmaningar. Kolla in inspirationsbiblioteket.
  2. Spring-expertjury kommer att välja ut de 12 mest lovande idéerna att gå vidare med. De utvalda teamen kommer att bjudas in till Helsingfors för en veckolång idéinkubator den 12–14 april 2024, där idén kommer att vidareutvecklas. I slutet av inkubatorn kommer en expertjury att välja ut sex idéer till finalen.
  3. Vid finalen den 7 maj 2024 kommer teamen att presentera sina idéer för allmänheten. Vinnarna av Spring kommer att utses genom en kombination av en allmän omröstning bland ungdomar och en expertjury. Ungdomarna kommer att rösta för att de idéer som är mest relevanta för dem ska vinna. Tre vinnare kommer att väljas ut.
  4. De vinnande teamen belönas med ett sommarjobb för att förverkliga sina idéer. I sommarjobbet ingår också en studieresa.

SPRING SPARRARNA 2024

Toppexperter från ett brett spektrum av discipliner utvecklar idéer tillsammans med ungdomar. Upptäck 2024 års team av sparringpartners nedan.

Spring-sparrarna

BAKGRUND OCH SAMARBETSPARTNERS

Spring grundades av Matti Alahuhta, Sari Baldauf, Antti Herlin, Martti Hetemäki, Bengt Holmström och Jorma Ollila. De ansvarar för Springs kostnader och utgör dess styrgrupp. Spring genomförs av Barn- och ungdomsstiftelsen. Tävlingens samarbetspartner är Utbildningsstyrelsen, Gymnasieförbundet, Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund, Finlands studentkårers förbund – OSKU rf och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS.   

Ett rikstäckande nätverk av studentdrivna entreprenörskapsföreningar är också involverade i att inspirera och stödja de unga som deltar i tävlingen, inklusive Boost Turku, Seinäjoki Entrepreneurship Society, LUT Entrepreneurship Society, Tiimiakatemia Jyväskylä, Helsinki Think Company, Oulu Entrepreneurship Society, Pori Entrepreneurship Society, Tampere Entrepreneurship Society, Vaasa Entrepreneurship Society, Metropolia Turbiini Campus Incubator och Aalto Entrepreneurship Society.   

Spring-idétävling utformas tillsammans med unga människor. Under hösten 2022 deltog mer än 150 ungdomar i utformningen av Spring och alla dess element. Lärare har också bidragit till innehållet i Spring. Deras input har använts för att producera inspirerande material för skolor, vilket gör det enkelt att integrera Spring i läroplanen.