Spring-ideakilpailu starttaa tänään

Spring on toisen asteen opiskelijoille suunnattu kilpailu, jossa nuoret pääsevät ideoimaan ratkaisuja aikamme polttaviin kysymyksiin ja ongelmiin. Spring-ideakilpailun taustalla on Sari Baldaufin ja Matti Alahuhdan lisäksi joukko muita kokeneita suomalaisen liike-elämän, tieteen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon ammattilaisia. Kilpailun toteutuksesta vastaa Lasten ja nuorten säätiö.  

Nuori heittää maapallon ilmaan

Ideakilpailu on käynnissä

Tutkimukset osoittavat, että nuorten usko maailman tulevaisuuteen on koetuksella. Viime vuosina sitä ovat nakertaneet erityisesti ilmastonmuutos, pandemia ja kiristyneet kansainväliset jännitteet. Samalla nuoret kokevat, että heillä ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuteen.

Joukko suomalaisen liike-elämän, tieteen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon ammattilaisia haluaa nyt osaltaan vahvistaa nuorten ääntä ja toimijuutta yhteiskunnassa. Tästä tahtotilasta syntyi Spring-ideakilpailu, jossa nuoret etsivät ja ideoivat ratkaisuja aikamme polttaviin kysymyksiin.

Tämä aika haasteineen vaatii uudenlaista ajattelua. Uskomme nuoriin, heidän osaamiseensa ja haluun vaikuttaa myönteisellä tavalla yhteiskunnan kehitykseen.

Matti Alahuhta, yksi Springin perustajista

Ideakilpailu antaa nuorille mahdollisuuden tehdä yhdessä ja vaikuttaa heidän itsensä tärkeiksi kokemiin asioihin. Haluamme näin vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa ja toimijuutta.

Sari Baldauf, toinen Springin perustajista

Spring-ideakilpailun taustalla Sari Baldaufin ja Matti Alahuhdan lisäksi ovat Antti Herlin, Martti Hetemäki, Bengt Holmström ja Jorma Ollila.

Spring tuo yhteen nuoret ja Suomen parhaat osaajat – mukana ideoita sparraamassa muun muassa Eerika Savolainen, Jukka Jalonen ja Anu Ubaud

Nuoret kutsutaan osallistumaan Springiin ideoilla, jotka vastaavat heidän tärkeinä pitämiinsä haasteisiin. Ideat voivat vastauksia suuriin kansainvälisiin kysymyksiin tai pienempiin arkisiin ja paikallisiin ongelmiin. Jatkoon päässeitä ideoita nuorten kanssa kehittävät monien alojen huippunimet.  

Olen mukana sparraamassa Springiin osallistuvia nuoria, sillä ideat muuttavat maailmaa ja uuden luominen vaatii rohkaisua. Itselleni on ollut tärkeää, että minuun on nuorena uskottu. Springin myötä pääsen antamaan oman tukeni itseäni nuoremmille tekijöille.

Slushin toimitusjohtaja Eerika Savolainen, yksi Springin sparraajista.

Savolaisen lisäksi mukana ovat muun muassa Jukka Jalonen, Marianne Vikkula, Linda Liukas, Ilkka Paananen, Helmeri Pirinen, Tommi Laitio, Anu Ubaud ja Kim Väisänen. Sparraajiksi on kutsuttu mukaan henkilöitä, jotka voivat omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan auttaa nuoria kehittämään ideoitaan eteenpäin.