Spring innostaa ideoimaan kouluissa

Spring-ideakilpailu on saanut innostuneen vastaanoton niin nuorten kuin opettajienkin keskuudessa. Pyysimme Porkkalan lukion tulevaisuuslinjan ykkösvuoden opiskelijoita Pyryä, Juliaa ja Oskaria sekä opettaja Eevi Myllylahtea jakamaan Spring-tunnelmiaan. 

Porkkalan lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ottavat innolla osaa Springiin.

Toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomen on tänä keväänä ideoitu urakalla, kun Spring-ideakilpailu käynnistyi ensimmäistä kertaa tammikuussa. Kilpailu kutsuu 15–19-vuotiaat toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammattikouluissa ideoimaan parempaa tulevaisuutta.  
 
”Maailman pelastaminen on tärkeää. Me ollaan tässä innolla mukana”, Julia kertoo. 

”Kilpailuun osallistuminen herätti luovuuden. Oli tosi mielenkiintoista päästä miettimään näitä teemoja ja ratkaisuja niihin”, Pyry komppaa.  
 
Spring-ideakilpailulla halutaan tukea nuorten osallisuutta ja kannustaa vaikuttamaan tulevaisuuteen. Monissa oppilaitoksissa Springiin osallistuminen on otettu osaksi kevään koulutyötä.  

”Meidän koulussamme Spring sai innostuneen vastaanoton: harvoin luokassa pääsee kuulemaan samanlaista iloista puheensorinaa kuin kilpailuun osallistuttaessa. Tämäntyyppinen työskentely myös tukee vuorovaikutustaitoja ja kehittää luovuutta”, opettaja Eevi Myllylahti kertoo.  
 
”Oman ratkaisuehdotuksen ideointi oli helppoa ja hauskaa. Inspiraatiokorteista oli myös apua oman aihepiirin löytämiseen ja oli kiva, kun korteista sai vähän lisää taustatietoa asioista”, Julia summaa. 

Myös opettajan näkökulmasta Springiin oli mukava osallistua ja materiaalien avulla on helppo tukea nuorten ideointia. 

”Kilpailu on innostava ja voi tuoda kivan kevennyksen oppitunneille tai koulupäivään. Opiskelijat kokivat ideoiden miettimisen hauskana, mutta myös tärkeänä. Koko konsepti on hyvin mietitty ja opettajan materiaalit tekevät Springiin innostamisen helpoksi myös meille opettajille”, Myllylahti kertoo.  

“Springiin osallistuminen kehittää tulevaisuudessa tarvittavia taitoja”


Nuorten mielestä Springissä on hienoa se, että jokainen tiimi voi alkaa kehittää ideaansa omasta vinkkelistään: 

”Springissä ideointiin osallistuu suuri määrä eri taustoista tulevia ihmisiä ja se varmasti vaikuttaa myös vastausten monipuolisuuteen. Itse lähdemme ideoimaan ratkaisua yksinäisyyteen, sillä se on tunnistettava ja puhuttu ongelma nuorten keskuudessa”, Oskari kommentoi.  

Nuoret voivat voittaa Springistä kesätyön, josta maksetaan kullekin tiimin jäsenelle 3000 euron palkka. Kesätyöhön kuuluu myös oman idean kehittämistä vauhdittava opintomatka Amsterdamiin ja Berliiniin. Palkinnot ovat saaneet nuorten parissa hyvän vastaanoton: 

”Meidän mielestämme Springin palkinnot ovat erittäin hyvät. Ne tarjoavat mahdollisuuden uusiin kokemuksiin ja lisäksi ulkomaanmatka on mahtava palkinto. Varmasti nämä kannustavat muitakin nuoria osallistumaan”, Pyry ennustaa.  

Myllylahden mielestä Springiin osallistuminen ja omien ideoiden kehittäminen on omiaan tukemaan nuorten hyvinvointia laajemminkin: 

”Nuoret tarvitsevat toimijuuden kokemuksia ja tulevaisuususkoa, joka perustuu siihen, että haasteisiin suhtaudutaan realistisesti, mutta samalla uskoen, että voimme löytää niihin yhdessä ratkaisuja. Luovuus, kyky innostua ja kyky tehdä yhteistyötä ovat taitoja, joita jokainen nuori tarvitsee tulevaisuudessa.” 

 
Spring-ideakilpailun hakuaika jatkuu 17.3.2023 saakka