Delta i Spring på svenska – Participate in English

Spring söker efter idéer på tre olika språk. Spring searches for ideas in three different languages.

Delta i Spring på svenska – participate in English

Spring välkomnar idéer på tre olika språk: svenska, finska och engelska. Även om tävlingens huvudspråk är finska kan man delta på svenska eller engelska.

På idétävlingens hemsida hittar du information om tävlingen även på svenska. Dessutom kan ansökningsblanketten fyllas i på alla tre olika språk.

Spring welcomes ideas in three different languages: in English, in Finnish and in Swedish. Although the main language of Spring is Finnish, participants in different languages are also hoped for.

On the website of the idea contest, you can find information about the idea contest also in English. In addition, the application form can be filled out in all three different languages.