Vinn ett sommarjobb och en resa till Köpenhamn

Spring-vinnarna kommer att belönas med fantastiska priser: varje vinnande lag kommer att få ett fyra veckors sommarjobb för att förverkliga sin idé och en studieresa till Köpenhamn.

4 veckors sommarjobb och resa till Köpenhamn

Spring offers a unique opportunity for a summer job and a study trip. The three winning teams selected by the youth will get a summer job to take their idea forward and make it a reality. This summer, the teams will work together for four weeks and each team member will be paid €1,500.

Spring erbjuder en unik möjlighet till ett sommarjobb och en studieresa. De tre vinnande lagen som valts ut av ungdomarna får ett sommarjobb för att utveckla sin idé och förverkliga den. På sommar, teamen arbetar tillsammans i fyra veckor och varje teammedlem får 1 500 euro i lön.

I sommarjobbet ingår också en femdagars studieresa för alla team till Köpenhamn, där man kan hitta föredömliga start-ups och inspirerande medborgaraktiviteter. Under studieresan får teamen möjlighet att besöka platser som är intressanta för utvecklingen av deras idéer och får även sparring från internationella toppexperter för att främja sina idéer. Studieresan kommer också att ge teamen möjlighet att lära känna varandra och utveckla sina idéer tillsammans.

I resan ingår logi och måltider utöver resebiljetterna. Dessutom betalas dagtraktamente för resdagarna. Sommararbets- och studieresan arrangeras av Barn- och ungdomsstiftelsen.