Ungdomar deltog i idétävlingen Spring med 159 idéer för en bättre värld

Idétävlingen Spring inspirerade ungdomar runt om i Finland att komma med idéer för en mer hoppfull framtid. I våras fokuserade särskilt många av ungdomarnas idéer på att stärka hälsa och välbefinnande samt på frågor som rör miljö och hållbar konsumtion.

Kolme naisoletettua ja kaksi miesoletettua työstävät ideaa paperille mustan pöydän ääressä

Idétävlingen Spring uppmuntrade ungdomar i åldern 15-19 år att utveckla idéer i skolan och på fritiden som kan göra världen till en mer hoppfull plats. För att delta i tävlingen behövde ungdomarna samla ett team på 3-5 personer och registrera sina idéer senast i slutet av februari. Tusentals ungdomar deltog i de Spring-workshops som anordnades av Barn- och ungdomsstiftelsen under vintern och hundratals idéer utvecklades. Ur de hundratals idéer som utvecklades i olika workshops och möten med ungdomar anmälde 159 team sina idéer till tävlingen. Deltagarna kom från hela Finland, från sammanlagt 39 olika orter.

Ungdomarna deltog med idéer gällande ett brett spektrum av samhällsfrågor, från äldreomsorg till fritidsmöjligheter och teknisk utveckling. I var ungdomarna särskilt entusiastiska över att ta itu med frågor som rör hälsa och välbefinnande, miljö och hållbar konsumtion.

Spring går mot finalen den 7 maj

Nu kommer vårens jury att gå igenom ansökningarna och välja ut de 12 mest potentiella idéerna och deras team. I urvalsprocessen kommer hänsyn att tas till teamets förmåga att identifiera problemet, idéns relevans och insiktsfullhet, idéns bredare tillämpbarhet samt teamets sammansättning och motivation.

De 12 utvalda teamen kommer i april att få möjlighet att arbeta med sina idéer på Supercells kontor med stöd av Finlands bästa sparringpartners. De utvalda teamen kommer att tillkännages den 26 mars och Barn- och ungdomsstiftelsen kommer att kontakta de utvalda teamen personligen.

Totalt sex idéer kommer att gå vidare till finalen, där vinnarna kommer att utses. I finalen får ungdomarna själva rösta på sina favoriter. Finalen i idétävlingen Spring sänds direkt den 7 maj kl. 13.00 på Yle Arenan. De tre vinnande lagen belönas alla med ett sommarjobb och en studieresa till Köpenhamn, där de får möjlighet att förverkliga sina idéer.