Ansökningsperioden har avslutats

Små idéer skapar stora förändringar. Det är därför en liten idé kan ha enorm kraft att göra världen till en bättre plats. Vad är din idé? Skicka in din idé till tävlingen så kan du vinna en studieresa och ett sommarjobb för att förverkliga din idé!

En idé kan vara en lösning på en vardaglig utmaning, ett stort internationellt problem eller kanske något som gör en tidigare lösning ännu bättre. Du kan också delta i tävlingen med en första idé. Klicka här för instruktioner för deltagande.

BERÄTTA OM ER IDÉ

Namnet på er idé

 • Här duger också ett ”arbetsnamn”, ni kan ändra namnet senare.

Er idé i en mening

 • Sammanfatta er idé i en enda mening som berättar vad du gör och vem du gör det för. Exempel: ”En mobilapp som kopplar samman ensamma äldre och volontärer.”

En mer detaljerad beskrivning av er idé

 • Beskriv din idé och ge mer information om din idé: vad, varför, för vem och hur. Begränsning: Högst 1000 tecken.

PROBLEMET NI LÖSER

Vilket problem löser er idé?

 • Idéer utgör vanligtvis lösningar på problem. Berätta här det problem som er idé i första hand vill ta itu med. Om du har identifierat en möjlighet som ännu inte har utnyttjats, beskriv den här.

Vem har detta problem?

 • Beskriv här vems liv er idé skulle göra lättare eller förbättra.

TEAMET BAKOM IDÉN

Varför valde ni just denna idé?

 • Berätta för oss varför denna idé är viktig för er.

Vad gör ert team så bra på att förverkliga den här idén?

 • Berätta om era teammedlemmars kunskaper och färdigheter. Vilka är era styrkor som ni kan använda för att genomföra idén? Vilken typ av hjälp behöver ni för att genomföra idén?

KONTAKTUPPGIFTER

Teammedlemmar

 • Deltagandet i Spring sker i 3–5 personers team. Gör en lista av teammedlemmarnas för- och efternamn samt ålder och berätta från vilken ort ni kommer ifrån.

Kontaktperson

 • Vänligen ange den person som kommer att fungera som teamets kontaktperson med Spring-arrangörer.

Kontakpersons e-postadress

 • Ange en e-postadress som ni med säkerhet kan kontaktas med. E-postadressen kan tillhöra en av teammedlemmarna.

Kontakpersons telefonnummer

 • För att vi säkert ska kunna kontakta er behöver vi en teammedlems telefonnummer.

Hur fick du höra talas om Spring-idétävling?

 • Skolan
 • Some
 • Frank App
 • Utomhusreklam
 • Vänner
 • Genom en hobby

Jag godkänner samlandet av den infromation jag givit.

Start here