Instruktioner för deltagande

Vem kan delta i tävlingen?    

Spring-idétävling är öppen för alla ungdomar i åldern 15–19 år som bor i Finland. De ungdomar som deltar ska ha fyllt 15–19 år senast den 31 maj 2024. Idétävlingen är öppen för team på 3–5 personer. Teammedlemmarna kan komma från olika städer, skolor och bakgrunder. Teamen kan delta i tävlingen som en del av studierna eller på fritiden.   

Hur kan man delta?    

Teamen utvecklar en idé som kan förändra världen till det bättre på något sätt och som de själva vill främja. Idéerna kan vara stora eller små. Man kan även delta med en preliminär idé. För inspiration och frågor som hjälper dig att brainstorma, besök Inspire-sidan. Teamen ska skicka in sina idéer till idétävlingen senast kl. 23.59 den sista dagen i ansökningsperioden med hjälp av ansökningsformuläret på webbplatsen.

Vilka är kriterierna för tävlingen?   

Idéerna kommer att bedömas av Springs jury utifrån följande urvalskriterier:   

  • Identifiering av problemet
  • Idéns relevans
  • Idéns insiktsfullhet 
  • Idéns skalbarhet 
  • Teamets sammanställning och motivation  

Vad händer efter att idén har skickats in?    

Juryn väljer ut 12 team som går vidare. Denna jury kan använda externa experter som stöd för beslutsfattandet. De utvalda teamen bjuds in till en idéinkubationsveckoslut Helsingfors den 12–14 april 2024, där de får stöd för att vidareutveckla sin idé. I slutet av helgen kommer sex lag att väljas ut av juryn för att delta i finalen. En video kommer att spelas in av varje finalistlag som presenterar sina idéer.     

Finalen för Spring hålls den 7 maj 2024 i Helsingfors och kommer att streamas. Direktsändningen av finalen är öppen för alla ungdomar i åldern 15–19 år i Finland och alla andra som är intresserade av ämnet. De tre bästa idéerna väljs ut som vinnare. Vinnarna utses genom ett kombinerat resultat av den allmänna omröstningen och Spring-juryns utvärdering.

Vad kommer vinnare att få som pris?    

Spring-tävlingens vinnare får en sommarjobbsplats som pris. Under sommarjobben utvecklar och förverkligar teamen sina idéer. Sommarjobbet varar i fyra veckor och i lön betalas 1500 euro per person.  

 Till sommarjobbet hör en resa till Köpenhamn, under vilken man bekantar sig med inspirerande internationella exempel. Gällande de praktiska arrangemangen för sommarjobbet samt resan fastslås detaljerna tillsammans med de vinnande teamen.

Det kostar ingenting att delta i Spring.

Av de team som anmält sig förväntas att de förbinder sig till Springs tidtabeller under våren och sommaren.