Delta i tävlingen

Instruktioner för deltagande

Vem kan delta i tävlingen?    

Spring-idétävling är öppen för alla ungdomar i åldern 15–19 år som bor i Finland. De ungdomar som deltar ska ha fyllt 15–19 år senast den 31 maj 2024. Idétävlingen är öppen för team på 3–5 personer. Teammedlemmarna kan komma från olika städer, skolor och bakgrunder. Teamen kan delta i tävlingen som en del av studierna eller på fritiden.   

Hur kan man delta?    

Teamen utvecklar en idé som kan förändra världen till det bättre på något sätt och som de själva vill främja. Idéerna kan vara stora eller små. Man kan även delta med en preliminär idé. För inspiration och frågor som hjälper dig att brainstorma, besök Inspire-sidan. Teamen ska skicka in sina idéer till idétävlingen senast kl. 23.59 den sista dagen i ansökningsperioden med hjälp av ansökningsformuläret på webbplatsen.

Vilka är kriterierna för tävlingen?   

Idéerna kommer att bedömas av Springs jury utifrån följande urvalskriterier:   

  • Identifiering av problemet
  • Idéns relevans
  • Idéns insiktsfullhet 
  • Idéns skalbarhet 
  • Teamets sammanställning och motivation  

Vad händer efter att idén har skickats in?    

Juryn väljer ut 12 team som går vidare. Denna jury kan använda externa experter som stöd för beslutsfattandet. De utvalda teamen bjuds in till en idéinkubationsveckoslut Helsingfors den 12–14 april 2024, där de får stöd för att vidareutveckla sin idé. I slutet av helgen kommer sex lag att väljas ut av juryn för att delta i finalen. En video kommer att spelas in av varje finalistlag som presenterar sina idéer.     

Finalen för Spring hålls den 7 maj 2024 i Helsingfors och kommer att streamas. Direktsändningen av finalen är öppen för alla ungdomar i åldern 15–19 år i Finland och alla andra som är intresserade av ämnet. De tre bästa idéerna väljs ut som vinnare. Vinnarna utses genom ett kombinerat resultat av den allmänna omröstningen och Spring-juryns utvärdering.

Vad kommer vinnare att få som pris?    

Spring-tävlingens vinnare får en sommarjobbsplats som pris. Under sommarjobben utvecklar och förverkligar teamen sina idéer. Sommarjobbet varar i fyra veckor och i lön betalas 1500 euro per person.  

 Till sommarjobbet hör en resa till de nordiska länderna, under vilken man bekantar sig med inspirerande internationella exempel. Gällande de praktiska arrangemangen för sommarjobbet samt resan fastslås detaljerna tillsammans med de vinnande teamen.

Det kostar ingenting att delta i Spring.

Av de team som anmält sig förväntas att de förbinder sig till Springs tidtabeller under våren och sommaren.

Guidelines for participation

Spring is an idea competition to young people studying at secondary education in Finland.

Who can participate

Spring Idea Competition is open to young people studying at secondary education in Finland, who are between the ages of 15 to 19 when submitting the application.

Participation is done in teams of 3–5 people.

The participants of the teams can be from different schools.

How to participate

The teams will develop an idea that can in some way change the world for the better and that they themselves want to take further. The ideas can be big or small. You can also participate with a preliminary idea.

The teams will submit their ideas for the competition no later than 17 March 2023 using the application form on the Spring website.

What happens after entering the idea

The pre-qualification panel will select 10 teams for the finals. The panel may use outside experts to support their decision-making.

The selection critea are:

  • Identifying the problem
  • Relevance of the idea
  • Insightfulness of the idea
  • Scalability of the idea
  • Composition and motivation of the team

The teams selected for the finals will be invited to an idea incubator weekend in Helsinki on 21–23 April 2023, where they will receive support for developing their idea further. The weekend will end with every team shooting a video in which they present their idea.

The finale of the Spring Idea Competition takes place May 4th 2023. It will be broadcast live, and all Finnish secondary education schools and students will be invited.

The viewers of the finale will vote for their favourite ideas and the three ideas with most votes will win the competition.

What will be the winners be awarded with

The winners of the competition will be awarded with a summer job. During the summer job, the teams will take the idea forward and make it come true. The summer job will last for six weeks with a salary of EUR 1,500 per person.

There will also be a trip in Scandinavia, during which the winners will learn about some inspiring examples of ideas abroad.

The practical arrangements regarding the summer job and the trip will be agreed in more detail with the winning teams.

—-

Participation in the Spring idea competition is free of charge.

The teams that sign up for the competition are expected to commit to the schedules of Spring.