Ohjeet osallistumiseen

Spring-ideakilpailu on tarkoitettu 15-19-vuotiaille nuorille.

Kuka voi osallistua? 

Spring-ideakilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 15-19-vuotiaat nuoret. Osallistuvien nuorten tulee olla 15–19-vuotiaita viimeistään 31.5.2024.  

Spring-ideakilpailuun osallistutaan tiiminä, jossa on 3–5 henkilöä. Tiimin jäsenet voivat olla eri paikkakunnilta.

Miten voi osallistua? 

Tiimit kehittävät idean, joka voi muuttaa maailmaa jollain tapaa paremmaksi ja jota he itse haluavat edistää. Ideat voivat olla isoja tai pieniä. Spring-ideakilpailuun voi osallistua myös alustavalla idealla. Inspiraatiota ja apukysymyksiä ideointiin löydät inspiroidu-sivulta.

Valintakriteerit ovat:

  • ongelman tunnistaminen
  • idean merkityksellisyys
  • idean oivaltavuus
  • ideaa on mahdollista hyödyntää laajemmin
  • tiimin kokoonpano ja motivaatio.

Tiimit ilmoittavat ideansa Spring-ideakilpailuun viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 23:59 mennessä verkkosivulla olevan hakulomakkeen avulla.  

Mitä tapahtuu idean lähettämisen jälkeen? 

Spring-raati valitsee 12 tiimiä jatkoon. Raati voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita päätöksenteon tukena. 

Jatkoon päässeet tiimit kutsutaan Helsingissä järjestettävään ideahautomoviikonloppuun, jossa he saavat tukea ideansa jatkokehittämiseen. Viikonlopun päätteeksi Spring-raati valitsee kuusi tiimiä finaaliin. Jokaisesta finaaliin valitusta tiimistä kuvataan video, jolla he esittelevät ideansa.  

Finaali järjestetään toukokuun alussa Helsingissä, ja finaali striimataan. Finaalin suoraan lähetykseen kutsutaan yleisöksi kaikki Suomen 15-19-vuotiaat nuoret ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Finaalissa valitaan kolme parasta ideaa voittajiksi. Voittajat valitaan ennakkoäänestyksenä tapahtuvan yleisöäänestyksen ja Spring-raadin arvion yhteistuloksena.

Mitä Springin voittajat saavat palkinnoksi? 

Spring voittajat saavat palkinnoksi kesätyöpaikat. Kesätöiden aikana tiimit vievät ideaa eteenpäin ja tekevät sitä todeksi. Kesätyö kestää neljä viikkoa ja siitä maksetaan palkkaa 1500 euroa /henkilö.  

Kesätyöhön kuuluu opintomatka Kööpenhaminaan Tanskaan, jonka aikana tutustutaan innostaviin kansainvälisiin esimerkkeihin.  

Kesätyön ja siihen sisältyvän matkan käytännönjärjestelyistä sovitaan tarkemmin voittaneiden tiimien kanssa.  

—- 

Spring-ideakilpailuun osallistumisesta ei koidu mitään kustannuksia osallistujille. 

Mukaan ilmoittautuneilta tiimeiltä toivotaan sitoutumista Springin kevään ja kesän aikatauluihin.