”Efter sommarjobbet är jag väldigt optimistisk angående framtiden.”

Idétävlingen Spring ordnades för andra gången och de vinnande lagen har förverkligat sina idéer under ett unikt sommarjobb med hjälp av ledande experter. Sommarjobbet var en lärorik upplevelse och bjöd på betydelsefulla upplevelser, som kommer att bära de unga långt.

Den avslutande festen av Spring-sommarjobbet bjöd på en rejäl dos med inspiration och framtidstro, då de tre vinnande lagen presenterade sina idéer inför tävlingens grundare och inbjudna gäster. De ungas idéer strävar efter att underlätta hobbyverksamhet, motverka polarisering och åsiktsbubblor samt främja återställning av natur. Grundarna av Spring, Antti Herlin, Matti Alahuhta, Martti Hetemäki, Sari Baldauf, Jorma Ollila och Bengt Holmström berömde idéerna för deras betydelsefullhet och aktualitet.

Under det fyra veckor långa sommarjobbet fick de unga arbeta vidare med sina idéer på heltid och med stöd från industrispecifika ledande experter i Finland. Med den rätt slags hjälp utvecklades idéerna med fart och de unga lärde sig viktiga kunskaper för att förverkliga idéer och om att arbeta i team. Vidare inspiration och professionell omgivning erbjöd de olika arbetsutrymmen där lagen fick jobba tre dagar i veckan. Matchpoint arbetade hos Startup Sauna i Otnäs, Kupla använde sig av GimmeYaWallet -mediebolagets kontor och Ecoinsight vistades vid Puistokatu 4.

I form av en studieresa till Köpenhamn fick också de unga utvidga sina nätverk och bekanta sig med internationella föregångare inom sina egna områden. De fantastiska upplevelserna och lärorika stunderna tillsammans förstärkte tron på att vi faktiskt kan ändra på världen i fortsättningen.

Spring har nått sitt slut för detta läsår och det är dags att tacka alla som medverkat!

Läs om Spring-vinnarnas erfarenheter och tankar nedan:

Aleksander, Mohsen, Elias, Valtteri ja Salim ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja tahtovat muuttaa maailmaa helpottamalla harrastusmahdollisuuksien löytämistä.
Aleksander, Mohsen, Elias, Valtteri ja Salim är intresserade av företagsamhet och vill förändra världen genom att erbjuda hobbymöjligheter åt unga.

Lagets namn: Matchpoint 
Lagets medlemmar: Mohsen 17, Elias 18, Salim 17, Valtteri 17, Aleksander 18  
Kontor: Startup Sauna 
Er idé sammanfattad i en mening: En app, som för samman människor med lika intressen, för att enkelt hitta hobbysällskap.
   
Vad har varit det bästa med sommarjobbet?   

Studieresan var en trevlig omväxling i vardagen och där kände man sig väldigt betydelsefull, då allt detta var ordnat just för oss! Även mötena med experter var intressanta, speciellt de där vi fick höra från framgångsrika företagare

Vilken av experterna minns ni bäst och varför?

Francesca Åström från Friidu och Anders Arhoj, grundare av danska Studio Arhoj, är de mest minnesvärda. Företagarnas berättelser om hur de själv skapat en idé och därefter ett företag var viktiga för oss. Till exempel har Anders Arhoj börjat med att göra allt själv och Studio Arhoj har utvecklats till ett stort startup-företag. Dessa berättelser och exempel är det lätt att hitta inspiration från och känna igen sig själv i.

Vad har varit mest utmanande under sommarjobbet och hur kom ni vidare ur situationen?

Det svåraste var att få saker till stånd under tidspress. En klar fördelning av ansvar inom teamet och deadlines för arbetet har underlättat processen. Vi är ambitiösa i laget men har också kommit ihåg att ha det roligt, stöda varandra och ta lite ledigt.

Hurdana känslor har ni av sommarjobbet nu? 

Sommarjobbet överskred våra förväntningar! Vi var överraskade över hur mycket vi lärde oss. Speciellt om varandra och om hur man inom laget kan diskutera om saker så att arbetet fortskrider. Tidvis var det svårt att ge upp någon tanke man haft angående idén, då vi märkte att något kanske inte fungerar som vi hoppats. Vi arbetade väldigt självständigt och fick insyn i hur det är att leva som företagare: mångsidiga uppgifter, möten med experter, intervjuer och resor. Vårt självförtroende är på topp efter sommarjobbet!

 
Fortsätt meningen: Efter sommarjobbet är vi… 

Mera självsäkra och redo för framtida äventyr!
 
Lagets sommarhälsning: 

Endast dårar tänker på förlust innan de verkligen har försökt.” Arbeta hårt, vila hårt. Fantastiskt!

Waleed, Nella ja Kate löysivät inspiraatiota pohjoismaalaisesta muotoilusta Kööpenhaminan design museossa. 
Waleed, Nella ja Kate fann inspiration i nordisk design vid designmuseet i Köpenhamn.

Lagets namn: Kupla 
Lagets medlemmar: Waleed, Kate, Nella  
Kontor: Gimmeyawallet Productions  
Er idé sammanfattad i en mening: Ett diskussionsprogram för medier, som spräcker opinionsbubblor orsakade av polarisering.
   
Vad har varit det bästa med sommarjobbet?   

Vi har lärt oss massor! Mötena med experter har stött oss med att förtydliga vår idé. De har också get oss intressanta lärdomar för livet och självfallet utmärkta kontakter för framtiden.

Vi hade ett schema för sommarjobbet, vilket underlättade arbetet, då inte allting var upp till oss själva. Men samtidigt hade vi en hel del självständiga sysslor och vi tog ansvar över att förverkliga vår idé. Det var en bra balans!

Vilken av experterna minns ni bäst och varför?

Sari Baldauf och Matti Alahuhta var väldigt intressanta! Public mediabolaget DR i Köpenhamn var förmodligen det mest nyttiga motet med tanke på vår idé. Deras verksamhet var ytterst kreativt!

Vad har varit mest utmanande under sommarjobbet och hur kom ni vidare ur situationen?

Då man har en mängd självständigt arbete att utföra, är det utmanande att bestämma vad man ska prioritera till näst. Emellanåt star man stilla. Då är det viktigt att veta vilka målsättningarna är och ta små steg framåt. Tidvis fick vi motstridiga tips från olika experter. Då visste vi inte genast hur vi skall gå till väga. Då lönar det sig att tala inom teamet och komma överens vad som fungerar bäst för oss och jobba vidare enligt det.

Hurdana känslor har ni av sommarjobbet nu?  

Väldigt bra! Vi har haft olika slags arbetsplatser tidigare, men det här har varit det klart bästa sommarjobbet hittills. Styrningsgruppens medlemmar har varit trevliga och lättillgängliga. Även om jobbet för det mesta har varit kontorsarbete har det inte varit alls tråkigt. Det har inte heller känts som att vi slitit eftersom vi har fått arbeta med det vi är intresserade och inspirerade av.

Efter sommarjobbet är jag väldigt optimistisk angående den egna framtiden. Detta har öppnat en hel del nya möjligheter.


Fortsätt meningen: Efter sommarjobbet är vi… 

…flera lärdomar rikare, mer tydliga med vår idé och bättre förberedda för hur vi ska gå vidare. Vi är ännu mer inspirerade av att minska samhällsdebattens polarisering!
 
Lagets sommarhälsning:  

Tänk utanför din bubbla! Ifall du har en idé och tror på den tillräckligt så kommer andra också göra det. Det lönar sig att svara “ja” till möjligheter och att ha roligt!

Ecoinsightin nuoret tapasivat Kööpenhaminassa paikallisen Scalgo-yrityksen ja keskustelivat pitkään muun muassa datan hyödyntämisestä ratkaisussaan ja mahdollisista liiketoimintamalleista.
Ecoinsight mötte det lokala företaget Scalgo i Köpenhamn och diskuterade bland annat hur man kan utnyttja data i lösningar och potentiella businessmodeller.

Lagets namn: Ecoinsight 
Lagets medlemmar: Lauri 18, Huiseung 19, Aaro 19, Touko 18, Henri 18 
Kontor: Puistokatu 4 
Er idé sammanfattad i en mening: Vi optimerar återställningen av kärr med hjälp av data och teknologi.
   
Vad har varit det bästa med sommarjobbet?   

Lönedagen! Skämtar. Expertbesöken och resan till Danmark var väldigt kul. Det har också varit fint att få lära känna de andra lagen bättre. Sommarjobbet har fort med sig nya kompisar och nya kontakter. De ungas idéer i Spring och färdigheten att förverkliga mer av dem i fortsättningen stärker den egna framtidstron.

Vilken av experterna minns ni bäst och varför?

Mikko-Pekka Hanski lämnade ett intryck. Hans tankegång och lärdomar vad beträffar varumärke och kommunikation var mycket intressanta.

Vi ordnade självständigt ett möte med Jani Anttila, vilket var till stor nytta för vår idé, eftersom han är en ledande expert inom kärr. Så har vår coach från idéveckoslutet, Arno Elomaa, varit ett stort stöd för laget!

Vad har varit mest utmanande under sommarjobbet och hur kom ni vidare ur situationen?

Tidvis har det varit utmanande att förtydliga och förverkliga vår idé enigt inom laget. Det är ytterst viktigt att alla inom laget är medvetna om vad vi gör och är eniga om vilken riktning vi vill ta. Man måste fatta beslut, binda sig till dem och arbeta hårt. Framskrida steg för steg.

Hurdana känslor har ni av sommarjobbet nu?  

Mycket bra! Det var kul att få uppleva hur man arbetar med ett större projekt som detta och att se hur intensivt vi lärt oss och arbetat med idén. Vi fick också en mer grundläggande förståelse om att arbeta i team. Kritiskt tänkande, aktiv diskussion och förmågan att uppmärksamma varierande åsikter förde oss vidare i arbetet.

 
Fortsätt meningen: Efter sommarjobbet är vi… 

Redo för att ansöka om finansiering, eftersom vi vill förverkliga vår idé!

 
Lagets sommarhälsning:  

Det lönar sig alltid att försöka och gå med i saker och ting!

Grundarna av Spring tillsammans med vinnande lagen från 2024.